RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Uvodnik

rrif - 10.2020, str. 19

Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID-19) od rujna do prosinca 2020. godine – mikropoduzetnici

rrif - 10.2020, str. 23

Potpora za očuvanje radnih mjesta za razdoblje od rujna do prosinca 2020. godine – za određene djelatnosti

rrif - 10.2020, str. 30

Testiranje na COVID-19 nije plaća zaposlenika od 19. rujna

rrif - 10.2020, str. 36

Vrijednosna usklađenja i otpisi potraživanja od kupaca

rrif - 10.2020, str. 37

Proračunska kontrola kao mehanizam za poboljšanje učinkovitosti

rrif - 10.2020, str. 44

Računovodstvo rabljenog materijala i otpada

rrif - 10.2020, str. 50

Računovodstvo troškova smještaja radnika

rrif - 10.2020, str. 60

Nabava poljoprivrednog zemljišta

rrif - 10.2020, str. 65

Praktična primjena privremene operativne olakšice u izmijenjenome MSFI-ju 16

rrif - 10.2020, str. 68

Pogrešna doznaka i jamstva

rrif - 10.2020, str. 74

Darovana dugotrajna imovina i stvari koje nisu imovina

rrif - 10.2020, str. 75

Naknada plaće osiguranicima koji se nalaze u izolaciji

rrif - 10.2020, str. 77

Novosti za poslodavce koji zapošljavaju osobe s invaliditetom (plaćanje naknade i poticajne mjere)

rrif - 10.2020, str. 83

Olakšice poslodavcima kada zaposle osobu bez prethodnog mirovinskog staža i osobe mlađe od 30 godina

rrif - 10.2020, str. 88

Prestanak moratorija provedbe ovrhe na plaći – kako dalje

rrif - 10.2020, str. 96

Isplata stipendija i potpora za školovanje

rrif - 10.2020, str. 98

Primjena ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja – porez po odbitku na isplatu dobitka podružnica osnivačima

rrif - 10.2020, str. 108

Isplata udjela u dobitku i dividenda nerezidentima – fizičkim osobama

rrif - 10.2020, str. 120

PDV kod „dobitaša“ koji utvrđuju obvezu prema naplaćenim naknadama

rrif - 10.2020, str. 127

Porezno motrište „lažnih“ trostranih poslova

rrif - 10.2020, str. 142

Prijenos robe u drugu državu članicu i pravo stranoga poreznog obveznika na povrat PDV-a

rrif - 10.2020, str. 150

Opskrba sirovinama i trgovanje na Euromediteranu

rrif - 10.2020, str. 155

Osnivanje i obveze turističke agencije

rrif - 10.2020, str. 157

Razlozi za otkaz u sudskoj praksi – I. dio

rrif - 10.2020, str. 164

Donesen je novi dodatak Kolektivnom ugovoru za graditeljstvo

rrif - 10.2020, str. 171

Raskid ugovora na temelju zakona – jednostrani raskid

rrif - 10.2020, str. 181

Poslovanje zaklada

rrif - 10.2020, str. 188

Gospodarska kretanja u Hrvatskoj i zemljama EU-a u drugom tromjesečju 2020. godine

rrif - 10.2020, str. 197

Novi propisi

rrif - 10.2020, str. 202

Stručne informacije

rrif - 10.2020, str. 208
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)