RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Uvodnik

rrif - 1.2020, str. 15

Osobni automobili vrijednosti iznad 400.000,00 kn

rrif - 1.2020, str. 19

Porez na dobitak

rrif - 1.2020, str. 27

Otpis potraživanja za prihode te otpis obveze

rrif - 1.2020, str. 30

Plaće u 2020. godini

rrif - 1.2020, str. 32

Minimalna plaća u 2020. godini

rrif - 1.2020, str. 48

Uvid u iskorišteni osobni odbitak i u isplaćene neoporezive primitke

rrif - 1.2020, str. 54

Primitci i osiguranje članova uprave i likvidatora u 2020. godini

rrif - 1.2020, str. 56

Godišnja prijava poreza na dohodak izaslanih radnika na Obrascu INO-DOH

rrif - 1.2020, str. 67

Prijava dohotka od nesamostalnog rada ostvarenog u inozemstvu

rrif - 1.2020, str. 72

Novosti u propisima o PDV-u od 1. siječnja 2020. godine

rrif - 1.2020, str. 77

Prodaja dobara EU-ovih poreznih obveznika na sajmovima u RH i Sloveniji s motrišta PDV-a

rrif - 1.2020, str. 88

Isporuke u nizu prema novim odredbama Zakona o PDV-u od 1. siječnja 2020. godine

rrif - 1.2020, str. 94

Porez po tonaži broda za 2019. godinu

rrif - 1.2020, str. 102

Plaćanje naknade u slučaju nezapošljavanja osoba s invalidnošću u 2020. godini

rrif - 1.2020, str. 107

Iskazivanje inozemnih dohodaka na Obrascu INO-DOH

rrif - 1.2020, str. 110

PDV u e-trgovini i porezna reforma u Sloveniji

rrif - 1.2020, str. 122

Stručne informacije

rrif - 1.2020, str. 125
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)