RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Uvodnik

rrif - 9.2019, str. 7

Topli obrok, naknada za smještaj i ostali (ne)oporezivi primitci radnika

rrif - 9.2019, str. 11

Računovodstvo građenja nekretnina za tržište

rrif - 9.2019, str. 17

Računovodstveni praktikum – prodaja dugotrajne imovine

rrif - 9.2019, str. 23

Obveza revizije za 2019. godinu i izbor revizora

rrif - 9.2019, str. 27

Knjigovodstveni servisi i digitalna transformacija

rrif - 9.2019, str. 35

Izvješće o transakcijama s povezanim osobama društava čije su dionice uvrštene na uređeno tržište

rrif - 9.2019, str. 41

Aktualna pitanja iz prakse

rrif - 9.2019, str. 43

Obdarivanja

rrif - 9.2019, str. 52

Darovanje i pravo radnika

rrif - 9.2019, str. 53

Isplatna lista plaće i naknade plaće

rrif - 9.2019, str. 54

Ustupanje radnika u povezano društvo sa sjedištem u inozemstvu

rrif - 9.2019, str. 66

Naknada plaće za vrijeme dopusta ili rada u skraćenom radnom vremenu radi njege djeteta

rrif - 9.2019, str. 72

Povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz EU-a

rrif - 9.2019, str. 78

Porezno motrište građevinskih usluga koje pružaju i primaju strani porezni obveznici u RH

rrif - 9.2019, str. 88

Posebnosti u oporezivanju trostranog posla

rrif - 9.2019, str. 95

Sporazumi o podjeli troškova između povezanih osoba

rrif - 9.2019, str. 104

Odgoda izvršenja poreznog rješenja u poreznom nadzoru

rrif - 9.2019, str. 106

Nadograđeni pristup elektroničkim uslugama Porezne uprave

rrif - 9.2019, str. 111

Isporuka uz naknadu i nastanak porezne obveze

rrif - 9.2019, str. 117

Prikupljanje revizijskih dokaza

rrif - 9.2019, str. 122

Izmjene MSFI-ja za razdoblje 2018. – 2020. godine

rrif - 9.2019, str. 128

Poboljšanje GDPR-a i PDV u poljoprivredi

rrif - 9.2019, str. 130

Osnivanje obrta i obavljanje slobodnih zanimanja od strane državljana EU-a u RH

rrif - 9.2019, str. 133

Likvidacija – prestanak poslovanja obrtnika „dohodaša“

rrif - 9.2019, str. 143

Prava potrošača pri kupnji proizvoda i usluga

rrif - 9.2019, str. 153

Ugovor o radu za rad kod kuće

rrif - 9.2019, str. 157

Elektroničko poslovanje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

rrif - 9.2019, str. 162

Bolovanje, vrbovanje zaposlenika, službeni put i godišnji odmor

rrif - 9.2019, str. 175

Stjecanje bez osnove u gospodarskom poslovanju

rrif - 9.2019, str. 182

Poslovna tajna u sustavu javne nabave

rrif - 9.2019, str. 189

Gospodarska kretanja u RH i EU-u

rrif - 9.2019, str. 195

Novi propisi

rrif - 9.2019, str. 203

Stručne informacije

rrif - 9.2019, str. 208
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)