RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Uvodnik

rrif - 8.2019, str. 9

Primjena eRačuna u praksi

rrif - 8.2019, str. 13

Računovodstveno praćenje preprodaje nekretnina

rrif - 8.2019, str. 17

Računovodstvo zemljišta

rrif - 8.2019, str. 23

Troškovi kazna, nadoknada šteta i ugovornih kazna

rrif - 8.2019, str. 31

Trgovina investicijskim zlatom

rrif - 8.2019, str. 35

Aktualna pitanja iz prakse

rrif - 8.2019, str. 41

Depoziti i prijenos sredstava

rrif - 8.2019, str. 48

Primljena usluga i gotovina

rrif - 8.2019, str. 50

Neoporeziva naknada za uporabu privatnog vozila

rrif - 8.2019, str. 51

Obračun doprinosa i poreza na neredovito ili djelomično isplaćene plaće

rrif - 8.2019, str. 57

Povrat PDV-a iz RH poreznim obveznicima iz trećih zemalja

rrif - 8.2019, str. 69

Izdavanje obvezujućeg mišljenja

rrif - 8.2019, str. 74

Obavještavanje Porezne uprave o činjenicama bitnim za oporezivanje

rrif - 8.2019, str. 81

Isplata udjela u dobitku i dividendi nerezidentima

rrif - 8.2019, str. 84

Namjena korištenja plavog dizela

rrif - 8.2019, str. 91

Utvrđivanje obavljene isporuke

rrif - 8.2019, str. 95

Nadzor revizorskih društava i dostavljanje dokumentacije Ministarstvu financija

rrif - 8.2019, str. 103

Porezni sporovi, porez na oglašavanje i proračunske prijevare

rrif - 8.2019, str. 108

Pokazatelji uspješnosti poduzetnika Hrvatske u 2018. godini po djelatnostima

rrif - 8.2019, str. 111

Kodeks upravljanja obiteljskim društvima

rrif - 8.2019, str. 121

Ugovorne i zatezne kamate od 1. srpnja 2019. godine

rrif - 8.2019, str. 126

Pristupanje Hrvatske Bankovnoj uniji i euru

rrif - 8.2019, str. 129

Javna nabava, upravni spor i trošarine

rrif - 8.2019, str. 137

Prestanak poslovanja obrta i slobodnih zanimanja obveznika poreza na dobitak

rrif - 8.2019, str. 141

Posebni uvjeti za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe

rrif - 8.2019, str. 147

Obvezni upisnici u poljoprivredi

rrif - 8.2019, str. 151

Otkaz za vrijeme probnog rada

rrif - 8.2019, str. 155

Mirovinsko osiguranje po osnovi rada stranaca u RH

rrif - 8.2019, str. 160

Odgovornost za nedostatke kod ugovora o djelu

rrif - 8.2019, str. 171

Javna nabava – pokretanje i vođenje upravnog spora s primjerima iz prakse

rrif - 8.2019, str. 176

Izmjene i dopune Zakona o državnim službenicima iz srpnja 2019. godine

rrif - 8.2019, str. 182

Gospodarska kretanja u RH i EU-u

rrif - 8.2019, str. 188

Novi propisi

rrif - 8.2019, str. 195

Stručne informacije

rrif - 8.2019, str. 201
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)