RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Uvodnik

rrif - 6.2019, str. 9

Računovodstveno motrište poslovanja uslužnih graditelja

rrif - 6.2019, str. 13

Računovodstvo ulaganja u tuđu imovinu

rrif - 6.2019, str. 20

Konsolidacija financijskih izvješća za 2018. godinu

rrif - 6.2019, str. 26

Prekršaji zbog nepredaje godišnjih financijskih izvještaja

rrif - 6.2019, str. 44

Aktualna pitanja iz prakse

rrif - 6.2019, str. 47

Naplata prihoda i podizanje gotovine

rrif - 6.2019, str. 53

Donos PDV-a i kratkotrajna imovina

rrif - 6.2019, str. 55

Pravo i (ne)isplata otpremnine

rrif - 6.2019, str. 57

Zapošljavanje kod poslodavca sa sjedištem u drugoj državi

rrif - 6.2019, str. 69

Porezno motrište prodaje jednonamjenskih vrijednosnih kupona

rrif - 6.2019, str. 80

Sklapanje upravnog ugovora radi plaćanja poreznog duga na rate

rrif - 6.2019, str. 87

Fiskalizacija u primjeni – pitanja i odgovori

rrif - 6.2019, str. 96

Gubitci i manjkovi trošarinskih proizvoda i proizvoda koji se oporezuju posebnim porezom

rrif - 6.2019, str. 100

Ispravak porezne osnovice PDV-a i odbitka pretporeza radi nemogućnosti naplate

rrif - 6.2019, str. 105

Oporezivanje autorskih honorara

rrif - 6.2019, str. 112

Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora

rrif - 6.2019, str. 120

Koristi od članstva u EU-u

rrif - 6.2019, str. 125

Promjene u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma

rrif - 6.2019, str. 127

Primitci od državnih potpora kod samostalnih djelatnosti

rrif - 6.2019, str. 131

Odgovori na pitanja iz područja zaštite potrošača

rrif - 6.2019, str. 135

Aktualna pitanja u ugostiteljskoj djelatnosti i kod pružanja usluga u turizmu

rrif - 6.2019, str. 143

Pravo na godišnji odmor

rrif - 6.2019, str. 151

Ugovor o radu i obračun plaće radnika u sezoni

rrif - 6.2019, str. 158

Prikaz bitnih izmjena Zakona o trgovačkim društvima

rrif - 6.2019, str. 171

Odgovornost za obveze trgovačkih društava

rrif - 6.2019, str. 176

Osnivanje turističke agencije

rrif - 6.2019, str. 181

Mjerenje učinka zaposlenika i povezivanje s motivacijom i nagrađivanjem

rrif - 6.2019, str. 188

Nabava osobnih automobila kod neprofitnih pravnih osoba

rrif - 6.2019, str. 193

Novi pravilnici Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi

rrif - 6.2019, str. 197

Uvjet ekonomske i financijske sposobnosti u sustavu javne nabave

rrif - 6.2019, str. 201

Gospodarska kretanja u RH i EU-u

rrif - 6.2019, str. 209

Novi propisi

rrif - 6.2019, str. 216

Stručne informacije

rrif - 6.2019, str. 219
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)