RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Uvodnik

rrif - 3.2019, str. 13

Predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu u FINA-u

rrif - 3.2019, str. 17

Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za statistiku za 2018. godinu

rrif - 3.2019, str. 26

Uporaba dobitka i pokriće gubitka za 2018. godinu

rrif - 3.2019, str. 44

Godišnje izvješće i izvješće poslovodstva za 2018. godinu

rrif - 3.2019, str. 54

Računovodstveno i pravno motrište zajmova

rrif - 3.2019, str. 70

Odgođeni porez na dobitak

rrif - 3.2019, str. 82

Kalkulacija i evidentiranje vrećica u trgovini

rrif - 3.2019, str. 92

Odgovori na pitanja iz prakse

rrif - 3.2019, str. 98

Različite nabave stvari

rrif - 3.2019, str. 103

Pozajmica i donacija

rrif - 3.2019, str. 105

Obračun plaće u nepunom radnom vremenu u 2019. godini

rrif - 3.2019, str. 106

Obračun bolovanja za njegu djeteta

rrif - 3.2019, str. 116

Obvezno osiguranje i obračun naknade članovima uprave – strancima

rrif - 3.2019, str. 124

Isporuke dobara s montažom s motrišta PDV-a

rrif - 3.2019, str. 133

Povrat dijela plaćene trošarine na dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika

rrif - 3.2019, str. 140

Dostava poreznih akata u postupku poreznog nadzora

rrif - 3.2019, str. 147

Aktualna pitanja o fiskalizaciji u prometu gotovinom

rrif - 3.2019, str. 152

Oporezivanje porezom na promet nekretnina

rrif - 3.2019, str. 157

Poslovi u nizu – pojednostavljenja

rrif - 3.2019, str. 166

Obračun drugog dohotka u odnosu na ugovore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

rrif - 3.2019, str. 176

Revizorske procedure za identificiranje naknadnih događaja

rrif - 3.2019, str. 183

Odlučivanje o porezima i „zlatne putovnice“

rrif - 3.2019, str. 188

Ovrha na naknadi za ugovor o djelu

rrif - 3.2019, str. 190

Fiskalna odgovornost kod nekih trgovačkih društava i drugih pravnih osoba

rrif - 3.2019, str. 193

Prelazak s poreza na dobitak na porez na dohodak u samostalnim djelatnostima

rrif - 3.2019, str. 197

Sezonski poslovi u poljoprivredi

rrif - 3.2019, str. 203

Ponovno osnivanje i rad Državnog inspektorata

rrif - 3.2019, str. 208

Prekogranična online maloprodaja

rrif - 3.2019, str. 218

Otkaz (ugovora o radu) trudnici

rrif - 3.2019, str. 222

Obvezno osiguranje članova posade broda u međunarodnoj plovidbi u 2019. godini

rrif - 3.2019, str. 226

Kupoprodaja s posebnim pogodbama (I. dio)

rrif - 3.2019, str. 231

Likvidacijska i stečajna masa

rrif - 3.2019, str. 236

Primjena sustava USALI u hotelijerstvu

rrif - 3.2019, str. 241

Izvještavanje o volonterima za 2018. godinu

rrif - 3.2019, str. 246

Gospodarska kretanja u RH i EU-u

rrif - 3.2019, str. 249

Novi propisi

rrif - 3.2019, str. 257

Stručne informacije

rrif - 3.2019, str. 261
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)