RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Uvodnik

rrif - 12.2019, str. 13

Porezne novosti u primjeni od 1. siječnja 2020. godine

rrif - 12.2019, str. 20

Neoporezivi primitci radnika u 2019. godini

rrif - 12.2019, str. 37

Računovodstvo promidžbe, reprezentacije i darovanja

rrif - 12.2019, str. 43

Računovodstveno i porezno motrište podjele društva – odvajanje s preuzimanjem

rrif - 12.2019, str. 57

Priznavanje prihoda iz ugovora s kupcem za robu i usluge – MSFI 15

rrif - 12.2019, str. 64

Popis (inventura) imovine i obveza poduzetnika za 2019. godinu

rrif - 12.2019, str. 69

Računovodstveno i porezno postupanje s popisnim razlikama

rrif - 12.2019, str. 80

Troškovi na temelju prouzročenih manjkova – kako ih naknaditi

rrif - 12.2019, str. 91

Odluke o dopustivim manjkovima u trgovini i ugostiteljstvu

rrif - 12.2019, str. 94

Naplata potraživanja i prodaja udjela

rrif - 12.2019, str. 98

Pretporez i prodaja dugotrajne nefinancijske imovine

rrif - 12.2019, str. 100

Godišnji obračun poreza iz plaće za 2019. godinu

rrif - 12.2019, str. 102

Naknade za troškove redovne skrbi djece radnika

rrif - 12.2019, str. 112

Božićnica i ostale prigodne nagrade u vrijeme blagdana

rrif - 12.2019, str. 115

Nagrada za radne rezultate i trinaesta plaća

rrif - 12.2019, str. 126

Brexit bez sporazuma o povlačenju iz EU-a – implikacije na PDV

rrif - 12.2019, str. 134

Povrat PDV-a iz RH poreznim obveznicima sa sjedištem u drugoj državi članici EU-a

rrif - 12.2019, str. 142

Tko mora ući, a tko može izići iz sustava PDV-a 1. siječnja 2020. godine

rrif - 12.2019, str. 148

Posebnosti sastavljanja Obrasca PDV za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine – „dohodaši“ i „dobitaši“

rrif - 12.2019, str. 158

Ispravak porezne osnovice i odbitak PDV-a kod transakcija vezanih uz financijski lizing – sudska praksa

rrif - 12.2019, str. 174

Obveze revizora prilikom inventure

rrif - 12.2019, str. 182

Procjena rizika prijevara u reviziji prihoda

rrif - 12.2019, str. 188

Vjerno prezentiranje u Koncepcijskom okviru komentara menadžmenta

rrif - 12.2019, str. 193

Prag oslobođenja od PDV-a, porezne oaze i kako privući bogataše

rrif - 12.2019, str. 195

Simulacija zaštite izvoznika od valutnog rizika u RH – 2018./2019. godine

rrif - 12.2019, str. 197

Novosti vezane uz fiskalnu odgovornost kod trgovačkih društava i drugih pravnih osoba

rrif - 12.2019, str. 209

Promjena oporezivanja – porez na dobitak umjesto poreza na dohodak

rrif - 12.2019, str. 216

Prijelaz dohodaša u dobitaša i obratno u 2020. godini – obveze s motrišta PDV-a

rrif - 12.2019, str. 222

Paušalno plaćanje poreza i doprinosa samostalnih djelatnosti u 2020. godini

rrif - 12.2019, str. 226

Plaćanje turističke pristojbe za 2020. godinu

rrif - 12.2019, str. 237

Označavanje pojedine kategorije hrane - primjeri

rrif - 12.2019, str. 254

Državne potpore – izbjegavanje nepravilnosti kod davatelja i poduzetnika

rrif - 12.2019, str. 264

Bitne obveze poslodavca iz zaštite na radu

rrif - 12.2019, str. 269

Bitne obveze poslodavca i radno vrijeme

rrif - 12.2019, str. 276

Do 1. siječnja je rok za donošenje Pravilnika o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (zviždača)

rrif - 12.2019, str. 279

Preuzimanje duga – pristupanje dugu – preuzimanje ispunjenja

rrif - 12.2019, str. 282

Gospodarska kretanja u RH i EU-u

rrif - 12.2019, str. 289

Novi propisi

rrif - 12.2019, str. 296

Stručne informacije

rrif - 12.2019, str. 299
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)