RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Uvodnik

rrif - 11.2019, str. 11

Računovodstvo poslovanja kreditnim karticama

rrif - 11.2019, str. 15

Računovodstveno praćenje pekarske proizvodnje

rrif - 11.2019, str. 24

Računovodstveno praćenje procesnog obračuna proizvodnje

rrif - 11.2019, str. 33

Računovodstvo autotaksi djelatnosti

rrif - 11.2019, str. 39

Operativni lizing po naplaćenim naknadama

rrif - 11.2019, str. 45

Vrijednosna usklađenja i otpisi potraživanja od kupaca

rrif - 11.2019, str. 49

Aktualna pitanja iz prakse

rrif - 11.2019, str. 57

Ošasna ostavina i razlika valutne klauzule

rrif - 11.2019, str. 66

Maloprodaja i financijska imovina

rrif - 11.2019, str. 68

Naknada za bolovanje na teret poslodavca

rrif - 11.2019, str. 70

Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u RH

rrif - 11.2019, str. 77

Povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz trećih zemalja

rrif - 11.2019, str. 83

Ugovaranje zajmova s fizičkim osobama i porezni tretman

rrif - 11.2019, str. 90

Ovršni postupak i otpis dospjeloga poreznog duga zbog nenaplativosti

rrif - 11.2019, str. 99

Dokumentacija o transfernim cijenama na praktičan način

rrif - 11.2019, str. 105

Isplata drugog dohotka nerezidentima

rrif - 11.2019, str. 110

Kontrolirana inozemna društva – novi način priznavanja plaćenog poreza u inozemstvu

rrif - 11.2019, str. 122

Porezni obveznik i posebni postupak oporezivanja malih obveznika

rrif - 11.2019, str. 128

Prava najmoprimca imovine u najmu

rrif - 11.2019, str. 134

Dijelove za kućanske uređaje treba osigurati u roku od 10 godina

rrif - 11.2019, str. 136

Restrukturiranje i predstečaj trgovačkog društva

rrif - 11.2019, str. 137

Novi propis kojim se uređuju uvjeti i način obavljanja mjenjačkih poslova

rrif - 11.2019, str. 143

Obveza izvješćivanja HNB-a o isplatama plaća i drugih naknada nerezidentima

rrif - 11.2019, str. 145

Način označavanje hrane na tržištu RH

rrif - 11.2019, str. 149

Evidencije radnog vremena menadžera – skraćene evidencije

rrif - 11.2019, str. 158

Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu

rrif - 11.2019, str. 162

Prava iz zdravstvenog osiguranja u slučaju prestanka radnog odnosa

rrif - 11.2019, str. 168

Prava manjinskih dioničara (squeeze out)

rrif - 11.2019, str. 170

Gospodarska kretanja u RH i EU-u

rrif - 11.2019, str. 174

Novi propisi

rrif - 11.2019, str. 181

Stručne informacije

rrif - 11.2019, str. 190
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)