RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Uvodnik

rrif - 9.2018, str. 15

Forenzična detekcija manipulacija i lažnih knjiženja s ciljem smanjenja dobitka i poreza na dobitak

rrif - 9.2018, str. 19

Računovodstveno i porezno motrište prolaznih stavki

rrif - 9.2018, str. 31

Računovodstveno i porezno motrište otpisa dugova fizičkim osobama

rrif - 9.2018, str. 38

Računovodstveno praćenje ugostiteljske djelatnosti (cafe-bar)

rrif - 9.2018, str. 42

Izbor revizora za 2018. godinu

rrif - 9.2018, str. 51

Odgovori na pitanja iz prakse

rrif - 9.2018, str. 57

Aktivirano jamstvo

rrif - 9.2018, str. 61

Pozajmica člana organizacije

rrif - 9.2018, str. 63

Primitci radnika s temelja bonusa

rrif - 9.2018, str. 64

Neoporezive i druge isplate osobama na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa

rrif - 9.2018, str. 73

Prijava podataka o utvrđenom stažu osiguranja na tiskanici MPP-1

rrif - 9.2018, str. 78

Nastanak porezne obveze i priznavanje pretporeza – primjeri (II. dio)

rrif - 9.2018, str. 84

Dodjela stipendija i potpora za školovanje učenicima i studentima

rrif - 9.2018, str. 95

Oslobođeni korisnik trošarinskih proizvoda na alkohol

rrif - 9.2018, str. 103

Nastanak porezne obveze i pravo na odbitak pretporeza kod paušalnih naknada za ugovorene usluge

rrif - 9.2018, str. 113

Kada je fizička osoba rezident neke države

rrif - 9.2018, str. 116

Revizija pripajanja i spajanja poduzetnika (I. dio)

rrif - 9.2018, str. 122

MSFI 17 – Ugovori o osiguranju

rrif - 9.2018, str. 128

Zaštita ulaganja i nova pravila o novčanim fondovima

rrif - 9.2018, str. 130

Ključni indikatori uspješnosti (KPI) ljudskih potencijala

rrif - 9.2018, str. 132

Rodiljni i roditeljski dopust obrtnika i slobodnih zanimanja

rrif - 9.2018, str. 138

Novi Zakon o komunalnom gospodarstvu

rrif - 9.2018, str. 145

Ustrojavanje sustava zaštite osobnih podataka u skladu s GDPR-om (II. dio)

rrif - 9.2018, str. 152

Ugovor o djelu s osvrtom na sudsku praksu

rrif - 9.2018, str. 162

Pripajanje društava s osvrtom na sudsku praksu

rrif - 9.2018, str. 169

Problemi upravljanja konfliktima i strategije menadžerske borbe

rrif - 9.2018, str. 173

Fiskalizacija u neprofitnom okruženju

rrif - 9.2018, str. 182

Novi Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi

rrif - 9.2018, str. 188

Institut oslanjanja na sposobnost drugih subjekata u sustavu javne nabave

rrif - 9.2018, str. 194

Gospodarska kretanja u RH i EU-u

rrif - 9.2018, str. 201

Novi propisi

rrif - 9.2018, str. 210

Stručne informacije

rrif - 9.2018, str. 216
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)