RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Uvodnik

rrif - 6.2018, str. 13

Računovodstvo prodaje osobnih automobila u 2018. godini

rrif - 6.2018, str. 17

Računovodstvo nekretnina koje se daju u zakup

rrif - 6.2018, str. 30

Konsolidacija financijskih izvješća za 2017. godinu

rrif - 6.2018, str. 36

Odgovori na pitanja iz prakse

rrif - 6.2018, str. 54

Obračunska namira i prodaja sitnog inventara

rrif - 6.2018, str. 61

Dugotrajna nefinancijska imovina

rrif - 6.2018, str. 62

Obračun dohotka od nesamostalnog rada uz doprinose obračunane na drugi dohodak

rrif - 6.2018, str. 65

Za naknadu zbog nezapošljavanja invalida više se ne podnosi JOPPD

rrif - 6.2018, str. 73

Posebni postupak oporezivanja putničkih agencija i usluge smještaja

rrif - 6.2018, str. 74

Porezna osnovica pri isporuci dobara i usluga s motrišta PDV-a

rrif - 6.2018, str. 99

Posebni porez na bezalkoholna pića

rrif - 6.2018, str. 112

Europska unija najavila uvođenje poreza na digitalne aktivnosti

rrif - 6.2018, str. 127

Isporuke u nizu s motrišta PDV-a

rrif - 6.2018, str. 135

Nadzor nad revizorskim društvima

rrif - 6.2018, str. 141

Preseljenje poslovnog nastana iz jedne u drugu članicu EU-a

rrif - 6.2018, str. 146

EBITDA: kritike i realne mogućnosti mjerenja

rrif - 6.2018, str. 148

Provedba FATCA-e u RH

rrif - 6.2018, str. 158

Matična društva i njihove podružnice – devizno motrište

rrif - 6.2018, str. 164

Posebnosti obračuna PDV-a kod obveznika poreza na dohodak

rrif - 6.2018, str. 174

Uvoz robe neznatne vrijednosti

rrif - 6.2018, str. 184

Obveze izvršitelja obrade osobnih podataka prema GDPR-u

rrif - 6.2018, str. 189

Novčane kazne koje izriču komunalni redari

rrif - 6.2018, str. 192

Godišnji odmor u 2018. godini

rrif - 6.2018, str. 195

Novosti kod sezonskog zapošljavanja radnika

rrif - 6.2018, str. 200

Rad stranaca u RH

rrif - 6.2018, str. 209

Neoporezive naknade koje se mogu isplatiti športašima

rrif - 6.2018, str. 217

Gospodarska kretanja u RH i EU-u

rrif - 6.2018, str. 230

Novi propisi

rrif - 6.2018, str. 237

Stručne informacije

rrif - 6.2018, str. 242
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)