RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Uvodnik

rrif - 4.2018, str. 17

Računovodstvo financijskog leasinga osobnih automobila

rrif - 4.2018, str. 21

Računovodstvo povratnog leasinga

rrif - 4.2018, str. 32

Ukidanje odgođene porezne imovine odnosno odgođene porezne obveze

rrif - 4.2018, str. 37

Najčešće pogreške pri popunjavanju GFI-ja

rrif - 4.2018, str. 41

Primjena analitičkih postupaka u financijsko-računovodstvenoj forenzici

rrif - 4.2018, str. 47

Dani depoziti i maloprodaja proizvoda

rrif - 4.2018, str. 51

Otpis potraživanja i udio u dobitku

rrif - 4.2018, str. 55

Isplate učenicima na praksi

rrif - 4.2018, str. 57

Oporezivanje usluga koje su povezane s nekretninama

rrif - 4.2018, str. 65

Porezno motrište uvoza dobara u drugim zemljama članicama EU-a

rrif - 4.2018, str. 75

Novosti u ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u 2018. godini

rrif - 4.2018, str. 83

Isplata nerezidentima udjela u dobitku i dividendi

rrif - 4.2018, str. 88

Odbitak pretporeza (II. dio)

rrif - 4.2018, str. 96

Kontrolni postupci u Poreznoj upravi pri zaprimanju obrasca PD za 2017. godinu

rrif - 4.2018, str. 105

MSFI 17 – Ugovori o osiguranju, analiza učinaka

rrif - 4.2018, str. 112

Povrat i sniženja PDV-a te izaslani radnici

rrif - 4.2018, str. 115

Profitabilnost maloprodavača u budućnosti

rrif - 4.2018, str. 117

Što umirovljenici mogu raditi bez obustave isplate mirovine

rrif - 4.2018, str. 124

Devizni sažetak

rrif - 4.2018, str. 134

Neka izvješćivanja o kreditnim i depozitnim poslovima s inozemstvom

rrif - 4.2018, str. 141

Sezonski poslovi u poljoprivredi

rrif - 4.2018, str. 148

Opća Uredba o zaštiti osobnih podataka

rrif - 4.2018, str. 153

Odgovornost trgovca za nedostatke i ispravnost proizvoda prodanog potrošaču

rrif - 4.2018, str. 159

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

rrif - 4.2018, str. 172

Vraćanje radnika na rad i izvanredni otkaz te ugovor na određeno vrijeme

rrif - 4.2018, str. 178

Slobodan dan za prenatalni pregled

rrif - 4.2018, str. 181

Novosti u Prijedlogu Zakona o komunalnom gospodarstvu

rrif - 4.2018, str. 184

Pružanje usluga u turizmu od strane udruga, ustanova i drugih neprofitnih organizacija

rrif - 4.2018, str. 191

Oporezivanje dohotka od djelatnosti športaša – hrvatskih rezidenata

rrif - 4.2018, str. 197

Gospodarska kretanja u RH i EU-u

rrif - 4.2018, str. 207

Novi propisi

rrif - 4.2018, str. 217

Stručne informacije

rrif - 4.2018, str. 220
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)