RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Uvodnik

rrif - 3.2018, str. 13

Novosti u vezi s minimalnom plaćom

rrif - 3.2018, str. 17

Novosti u vezi s „administrativnom zabranom“ na plaći

rrif - 3.2018, str. 22

Nabava osobnih automobila iz inozemstva prema novim pravilima

rrif - 3.2018, str. 27

Uporaba dobitka i pokriće gubitka za 2017. godinu

rrif - 3.2018, str. 39

Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za statistiku za 2017. godinu

rrif - 3.2018, str. 48

Predaja godišnjih financijskih izvještaja u FINA-u za 2017. godinu

rrif - 3.2018, str. 64

Izvještaj o novčanim tokovima za 2017. godinu

rrif - 3.2018, str. 73

Izvještaj o promjenama kapitala

rrif - 3.2018, str. 82

Godišnje izvješće i izvješće poslovodstva za 2017. godinu

rrif - 3.2018, str. 91

Knjigovodstvo odgođenih poreza na dobitak

rrif - 3.2018, str. 107

Smjernice za sastavljanje nefinancijskog izvješća za 2017. godinu

rrif - 3.2018, str. 116

Obračun troškova nastalih na službenom putu u inozemstvu

rrif - 3.2018, str. 123

Neke vodne naknade u proračunskom računovodstvu

rrif - 3.2018, str. 133

Tečajne razlike i koncesijska prava

rrif - 3.2018, str. 135

Jednostavno knjigovodstvo u sustavu neprofitnog računovodstva

rrif - 3.2018, str. 140

Iskazivanje promjena u PK kartici

rrif - 3.2018, str. 150

Neoporezivi primitci u poreznim i radno-pravnim evidencijama

rrif - 3.2018, str. 153

Porezom na promet nekretnina po deklaratornim sudskim odlukama

rrif - 3.2018, str. 161

Novosti u provedbi elektroničkoga poreznog nadzora

rrif - 3.2018, str. 166

Ostvarivanje olakšica poreza na dobitak na potpomognutim područjima i Gradu Vukovaru

rrif - 3.2018, str. 172

Odbitak pretporeza i porezni položaj izuzimanja (I. dio)

rrif - 3.2018, str. 178

Trošarinsko statusna odobrenja

rrif - 3.2018, str. 185

Zahtjevi neovisnosti prema novom Zakonu o reviziji

rrif - 3.2018, str. 199

Fleksibilna pravila PDV-a i zaštita podataka

rrif - 3.2018, str. 206

Izjava o fiskalnoj odgovornosti za određena trgovačka društva i druge pravne osobe

rrif - 3.2018, str. 208

Kamatni rizik u bankarskom poslovanju

rrif - 3.2018, str. 213

Obveze trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru

rrif - 3.2018, str. 218

Nabava osobnih automobila i izdatci uporabe kod „dohodaša“ u 2018. godini

rrif - 3.2018, str. 224

Prelazak s poreza na dobitak na porez na dohodak u obrtničkim zanimanjima

rrif - 3.2018, str. 231

Zaprimanje i verifikacija porezne prijave obrtnika na obrascima DOH i DOH-Z za 2017. godinu

rrif - 3.2018, str. 239

Analiza sigurnosti i uspješnosti poslovanja obrtnika „dohodaša“

rrif - 3.2018, str. 246

Gospodarska kretanja u RH i EU-u

rrif - 3.2018, str. 254

Novi propisi

rrif - 3.2018, str. 263

Statistička izvješća o javnoj nabavi za 2017. godinu

rrif - 3.2018, str. 0

Izjava o fiskalnoj odgovornosti za JLP(R)S te ministarstva i druga državna tijela

rrif - 3.2018, str. 0

Vijesti iz udruge - ŠRI LANKA

rrif - 3.2018, str. 266

Stručne informacije

rrif - 3.2018, str. 272
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)