RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Uvodnik

rrif - 2.2018, str. 13

Ovrha na plaći – novosti u 2018. godini

rrif - 2.2018, str. 18

Troškovi uporabe osobnih automobila od 1. siječnja 2018. godine

rrif - 2.2018, str. 25

Računovodstveni i porezni položaj toplih i hladnih napitaka te vode

rrif - 2.2018, str. 31

Novosti u obračunu posebnog poreza na motorna vozila u 2018. godini

rrif - 2.2018, str. 35

Posebnosti u poslovanju i godišnjem obračunu ugostitelja i hotelijera za 2017. godinu

rrif - 2.2018, str. 41

Posebnosti godišnjeg obračuna za 2017. godinu u trgovačkoj djelatnosti

rrif - 2.2018, str. 54

Posebnosti godišnjeg obračuna u graditeljskoj djelatnosti za 2017. godinu

rrif - 2.2018, str. 64

Posebnosti godišnjih financijskih izvještaja u proizvodnoj djelatnosti za 2017. godinu

rrif - 2.2018, str. 74

Posebnosti godišnjeg obračuna u poljoprivrednoj djelatnosti za 2017. godinu

rrif - 2.2018, str. 86

Godišnja financijska izvješća u djelatnosti cestovnog prometa za 2017. godinu

rrif - 2.2018, str. 97

Posebnosti u godišnjem obračunu komunalnih društava i drugih korisnika državnih potpora za 2017. godinu

rrif - 2.2018, str. 115

Računovodstvene posebnosti u godišnjem obračunu uslužnih (servisnih) djelatnosti za 2017. godinu

rrif - 2.2018, str. 127

Porez na dobitak i ispravak pogrešnog knjiženja

rrif - 2.2018, str. 135

Financijski izvještaji za 2017. godinu u neprofitnom računovodstvu

rrif - 2.2018, str. 139

Porez na dodanu vrijednost i ugovor o djelu

rrif - 2.2018, str. 143

Godišnja prijava poreza na dohodak za pomorce za 2017. godinu

rrif - 2.2018, str. 145

Pravno i porezno uređenje plaća kućnih pomoćnica

rrif - 2.2018, str. 156

Porezno motrište uvoza dobara u RH

rrif - 2.2018, str. 166

Utvrđivanje godišnje obveze poreza na dohodak građana za 2017. godinu

rrif - 2.2018, str. 175

Primjena novčanog načela pri utvrđivanju osnovice poreza na dobitak

rrif - 2.2018, str. 183

Utjecaj raskida ugovora na obvezu plaćanja poreza na promet nekretnina

rrif - 2.2018, str. 192

Plaćanje poreza po tonaži broda umjesto poreza na dobitak

rrif - 2.2018, str. 197

Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja i iskorištavanju potpora

rrif - 2.2018, str. 203

Ocjena učinka pogrešnih prikaza ustanovljenih tijekom revizije

rrif - 2.2018, str. 205

MSFI 17 – Ugovori o osiguranju

rrif - 2.2018, str. 211

Svote u sustavu sprječavanja pranja novca

rrif - 2.2018, str. 215

Oporezivanje bitcoina

rrif - 2.2018, str. 217

Upravljanje aktivom i pasivom u financijskim institucijama

rrif - 2.2018, str. 229

Dobitni pristup procjene vrijednosti burzovno-neuvrštenih društava

rrif - 2.2018, str. 236

Ugovorne i zatezne kamate od 1. siječnja 2018. godine

rrif - 2.2018, str. 241

Doprinosi obrtnika i slobodnih zanimanja za 2018. godinu

rrif - 2.2018, str. 244

Intrastat izvješćivanje u 2018. godini

rrif - 2.2018, str. 252

Isticanje cijena u trgovini na malo i obrtu

rrif - 2.2018, str. 257

Isticanje cijena u ugostiteljskoj djelatnosti

rrif - 2.2018, str. 265

Novosti u Zakonu o radu

rrif - 2.2018, str. 271

Vrijeme, rokovi, zastara i zakašnjenje u pravu

rrif - 2.2018, str. 273

Odgovornost članova uprave društva

rrif - 2.2018, str. 280

Novosti kod službenih putovanja u neprofitnim organizacijama

rrif - 2.2018, str. 285

Izvještavanje o volonterima za 2017. godinu

rrif - 2.2018, str. 287

Gospodarska kretanja u RH i EU-u

rrif - 2.2018, str. 291

Novi propisi

rrif - 2.2018, str. 299

Stručne informacije

rrif - 2.2018, str. 312
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)