RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Uvodnik - Licenciranje IV.

rrif - 11.2018, str. 15

Računovodstveno i porezno motrište pripajanja d.o.o.-a

rrif - 11.2018, str. 19

Računovodstvo poreza utvrđenih nadzorom

rrif - 11.2018, str. 28

Računovodstvo prodaje putem samoposlužnih uređaja – automata

rrif - 11.2018, str. 35

Vrijednosna usklađenja i otpisi potraživanja s računovodstvenog i poreznog motrišta

rrif - 11.2018, str. 40

Računovodstvo otpisa obveza

rrif - 11.2018, str. 48

Specifičnosti računovodstva komunalnih društava

rrif - 11.2018, str. 53

Računovodstveni položaj potraživanja od zaposlenih

rrif - 11.2018, str. 59

GDPR za računovođe

rrif - 11.2018, str. 66

Cassa-sconto s motrišta Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom

rrif - 11.2018, str. 71

Odgovori na pitanja iz prakse

rrif - 11.2018, str. 73

Revolving kredit i subvencije

rrif - 11.2018, str. 78

Ribolovne dozvole i licencije

rrif - 11.2018, str. 81

Obračun plaće prekograničnih radnika – nerezidenata

rrif - 11.2018, str. 83

Bolovanje zaposlenika

rrif - 11.2018, str. 89

Mali porezni obveznici u prometu dobara i usluga (II. dio)

rrif - 11.2018, str. 99

Primitci fizičkih osoba po osnovi kamata u tuzemstvu

rrif - 11.2018, str. 111

Porezni obveznik

rrif - 11.2018, str. 118

Utvrđivanje činjenica u postupku poreznog nadzora

rrif - 11.2018, str. 124

Porez na revalorizacijsku pričuvu kod prekograničnih spajanja

rrif - 11.2018, str. 129

Korištenje interne revizije prilikom revizije financijskih izvještaja

rrif - 11.2018, str. 133

Načela objave financijskih izvještaja

rrif - 11.2018, str. 137

Niži PDV na elektroničke publikacije i prijevare u PDV-u

rrif - 11.2018, str. 140

Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi

rrif - 11.2018, str. 142

Sustav internih transfernih cijena u financijskim institucijama

rrif - 11.2018, str. 145

Bolovanje obrtnika i slobodnih zanimanja

rrif - 11.2018, str. 151

Paušalno oporezivanje samostalne djelatnosti i izvješće na obrascu PO-SD

rrif - 11.2018, str. 157

Obračun doprinosa kada se paušalni obrt obavlja kao druga djelatnost

rrif - 11.2018, str. 166

Obrtnici kao ovlašteni mjenjači

rrif - 11.2018, str. 170

Carinska skladišta

rrif - 11.2018, str. 178

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge

rrif - 11.2018, str. 185

Prijava na mirovinsko osiguranje zaposlenih osoba

rrif - 11.2018, str. 189

Izvanredni otkaz ugovora o radu – praktična pitanja

rrif - 11.2018, str. 196

Aktualna pitanja u vezi s godišnjim odmorima

rrif - 11.2018, str. 205

Zastara i zastarni rokovi

rrif - 11.2018, str. 209

Pravno motrište pripajanja d.o.o.-a

rrif - 11.2018, str. 215

Skrivene isplate dobitka i nanošenje štete vjerovnicima

rrif - 11.2018, str. 220

Kako pojačati emocionalnu inteligenciju za bolji uspjeh u poslu

rrif - 11.2018, str. 225

Gospodarska kretanja u RH i EU-u

rrif - 11.2018, str. 233

Održan je 1. hrvatski porezni simpozij

rrif - 11.2018, str. 244

Novi propisi

rrif - 11.2018, str. 247

Stručne informacije

rrif - 11.2018, str. 253
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)