RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Uvodnik

rrif - 1.2018, str. 9

Što donose izmjene Pravilnika o porezu na dohodak u 2018. godini

rrif - 1.2018, str. 14

Nabava prijevoznih sredstava od 1. siječnja 2018. godine

rrif - 1.2018, str. 19

Isplata minimalne plaće u 2018. godini

rrif - 1.2018, str. 26

Novosti u Zakonu o pružanju usluga u turizmu

rrif - 1.2018, str. 32

Novosti u Pravilniku o PDV-u od 1. siječnja 2018. godine

rrif - 1.2018, str. 43

Rokovi dostave financijskih izvješća za 2017. godinu

rrif - 1.2018, str. 46

Konačni obračun naknada, članarina i spomeničke rente za 2017. godinu

rrif - 1.2018, str. 53

Obračun amortizacije za 2017. godinu

rrif - 1.2018, str. 74

Računovodstvo tečajnih razlika

rrif - 1.2018, str. 83

Sastavljanje računa dobitka i gubitka za 2017. godinu

rrif - 1.2018, str. 90

Sastavljanje bilance na dan 31. prosinca 2017. godine

rrif - 1.2018, str. 111

Godišnji obračun poreza na dobitak za 2017. godinu – sastavljanje obrasca PD

rrif - 1.2018, str. 129

Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama (obrazac PD-IPO)

rrif - 1.2018, str. 178

Izvještaj o ostalom sveobuhvatnom dobitku

rrif - 1.2018, str. 184

Bilješke uz financijska izvješća

rrif - 1.2018, str. 189

Izjava o neaktivnosti umjesto financijskih izvješća

rrif - 1.2018, str. 201

Računovodstvene procjene

rrif - 1.2018, str. 205

Izvješće o obvezi doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti – obrazac PD-DOP

rrif - 1.2018, str. 211

Prekršajne odredbe zbog nepredaje godišnjih financijskih izvještaja

rrif - 1.2018, str. 218

Naknadna odobrenja

rrif - 1.2018, str. 220

Godišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2017. godinu

rrif - 1.2018, str. 222

Donacije u stvarima

rrif - 1.2018, str. 227

Izračun kvote i plaćanje naknade u slučaju nezapošljavanja osoba s invalidnošću u 2018. godini

rrif - 1.2018, str. 228

Obvezno osiguranje i primitci članova uprave u 2018. godini

rrif - 1.2018, str. 233

Plaće i doprinosi u 2018. godini

rrif - 1.2018, str. 246

Oporezivanje kamata iz inozemstva

rrif - 1.2018, str. 262

Drugi dohodak iz inozemstva

rrif - 1.2018, str. 270

Godišnja prijava poreza na dohodak izaslanih radnika za 2017. godinu – na obrascu INO-DOH

rrif - 1.2018, str. 281

Obveza trgovaca i ugostitelja u popisivanju zaliha cigareta zbog povećanja trošarine i povećanja maloprodajne cijene na cigarete

rrif - 1.2018, str. 286

Stjecanje rabljenih motornih vozila u Republici Hrvatskoj od 1. siječnja 2018. godine

rrif - 1.2018, str. 293

Godišnja trošarinska izvješća i izjava za male proizvođače jakoga alkoholnog pića za 2017. godinu

rrif - 1.2018, str. 299

Novosti kod otkupa otpada od građana

rrif - 1.2018, str. 305

Carinski postupak i PDV

rrif - 1.2018, str. 311

Revizija računovodstvenih procjena

rrif - 1.2018, str. 318

Ulaganja nekretnina, postrojenja i opreme u novoosnovano društvo

rrif - 1.2018, str. 325

Elektronička plaćanja, e-trgovina i tjedni odmor

rrif - 1.2018, str. 327

Novosti kod instituta zadužnice

rrif - 1.2018, str. 329

Sprječavanje pranja novca od 1. siječnja 2018. godine

rrif - 1.2018, str. 335

Izvješće HNB-u o uslugama

rrif - 1.2018, str. 347

Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom

rrif - 1.2018, str. 351

Pravne posljedice rada umirovljenika

rrif - 1.2018, str. 359

Pravo na žalbu u sustavu javne nabave

rrif - 1.2018, str. 369

Gospodarska kretanja u RH i EU-u

rrif - 1.2018, str. 377

Novi propisi

rrif - 1.2018, str. 382

Stručne informacije

rrif - 1.2018, str. 392
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)