RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Godišnji obračun poreza na dobitak 2013. - sastavljanje obrasca PD

rrif - 2.2014, str. 21

Posebnosti godišnjeg obračuna u servisnim djelatnostima za 2013.

rrif - 2.2014, str. 74

Posebnosti godišnjeg obračuna za 2013. u trgovačkoj djelatnosti

rrif - 2.2014, str. 84

Posebnosti godišnjih financijskih izvještaja u proizvodnoj djelatnosti

rrif - 2.2014, str. 93

Posebnosti pri izradi godišnjeg obračuna kod ugostitelja i hotelijera za 2013.

rrif - 2.2014, str. 102

Godišnja financijska izvješća poduzetnika u cestovnom prometu za 2013.

rrif - 2.2014, str. 115

Posebnosti godišnjeg obračuna u poljoprivrednoj djelatnosti za 2013.

rrif - 2.2014, str. 134

Posebnosti u godišnjem obračunu komunalnih društava i drugih korisnika državnih potpora za 2013.

rrif - 2.2014, str. 143

Posebnosti godišnjeg obračuna u graditeljskoj djelatnosti za 2013.

rrif - 2.2014, str. 151

Godišnje izvješće za 2013.

rrif - 2.2014, str. 161

Evidentiranje promjena u vrijednosti i obujmu imovine kod proračunskih osoba

rrif - 2.2014, str. 167

Knjigovodstveni sustav neprofitnog računovodstva za 2014.

rrif - 2.2014, str. 169

Porez na dobitak po odbitku

rrif - 2.2014, str. 174

Putni troškovi u JOPPD-u

rrif - 2.2014, str. 176

Koje neoporezive primitke treba prikazati u JOPPD-u

rrif - 2.2014, str. 190

Novosti u ovrsi na plaći u 2014.

rrif - 2.2014, str. 198

Ispravci i nadopune obrasca JOPPD

rrif - 2.2014, str. 206

Konačni obračun PDV-a i sastavljanje obrasca PDV-K za 2013.

rrif - 2.2014, str. 213

Sastavljanje obrasca PDV-K za 2013. kod proračunskih i neprofitnih poreznih obveznika

rrif - 2.2014, str. 233

Prijava poreza na dohodak građana za 2013.

rrif - 2.2014, str. 248

Prijava poreza na dohodak za pomorce za 2013.

rrif - 2.2014, str. 266

Utvrđivanje obveze PDV-a u novim evidencijama i prijavi PDV-a od 1. siječnja 2014.

rrif - 2.2014, str. 277

Novo definiranje građevinskih usluga koje se zaračunavaju uz prijenos PDV-a

rrif - 2.2014, str. 290

Europski propisi o potporama, porezima i insolventnosti

rrif - 2.2014, str. 295

Nova stopa zakonske zatezne kamate između poduzetnika

rrif - 2.2014, str. 297

Javna nabava na projektima EU-a

rrif - 2.2014, str. 299

Izmjene Zakona o tržištu kapitala

rrif - 2.2014, str. 301

Promjene u statističkom praćenju poslovanja s inozemstvom

rrif - 2.2014, str. 303

Doprinos obrtničkim komorama u 2014. – samo u paušalnoj svoti

rrif - 2.2014, str. 310

Postupanje s plovilima s carinskog i poreznog motrišta

rrif - 2.2014, str. 312

Sektor voća i povrća u carinskom sustavu

rrif - 2.2014, str. 314

Nove obveze poslodavaca oko zapošljavanja osoba s invalidnošću

rrif - 2.2014, str. 326

Novosti u mirovinskom osiguranju

rrif - 2.2014, str. 329

Gospodarska kretanja u RH i EU

rrif - 2.2014, str. 333

Novi propisi

rrif - 2.2014, str. 343

Stručne informacije

rrif - 2.2014, str. 348
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)