RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Uspjeh - uvodnik

rrif - 1.2011, str. 13

Sastavljanje godišnjih financijskih i poreznih izvješća poduzetnika za 2010.

rrif - 1.2011, str. 15

I. Obveznici i rokovi za sastavljanje i dostavu financijskih i poreznih izvješća

rrif - 1.2011, str. 16

II. Konačni obračun naknada za šume, turističke članarine i spomeničke rente za 2010.

rrif - 1.2011, str. 24

III. Godišnji obračun amortizacije za 2010.

rrif - 1.2011, str. 53

IV. Popisne razlike i knjiženje manjkova

rrif - 1.2011, str. 66

V. Sastavljanje računa dobitka i gubitka za 2010.

rrif - 1.2011, str. 75

VI. Sastavljanje bilance na dan 31. prosinca 2010.

rrif - 1.2011, str. 94

VII. Sastavljanje godišnje prijave poreza na dobitak za 2010. (Obrazac PD)

rrif - 1.2011, str. 112

VIII. Izvještaj o promjenama kapitala

rrif - 1.2011, str. 160

IX. Izvještaj o novčanom tijeku

rrif - 1.2011, str. 165

X. Izvještaj o ostalom sveobuhvatnom dobitku

rrif - 1.2011, str. 171

Stipendije učenika i studenata u 2011.

rrif - 1.2011, str. 177

Kreativno računovodstvo – II. dio

rrif - 1.2011, str. 184

Godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada i nabava na financijski najam

rrif - 1.2011, str. 189

Zaključna knjiženja za 2010.

rrif - 1.2011, str. 192

Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2010.

rrif - 1.2011, str. 195

Podjela pretporeza kod neprofitnih organizacija

rrif - 1.2011, str. 201

Doprinosi i obračun plaća u 2011.

rrif - 1.2011, str. 203

Porezna izvješća o isplaćenim plaćama i drugim primitcima u 2010.

rrif - 1.2011, str. 213

Godišnja izvješća za posebne poreze i trošarinska izvješća za 2010.

rrif - 1.2011, str. 221

Menadžerski komentar – Okvir za prezentaciju

rrif - 1.2011, str. 230

Revizija sustava PDV-a, elektroničke fakture i dr.

rrif - 1.2011, str. 231

Platni promet i ovrhe prema novim propisima od 1. siječnja 2011.

rrif - 1.2011, str. 233

Novosti u deviznom poslovanju i platnom prometu s inozemstvom u 2011.

rrif - 1.2011, str. 239

Prava s osnove ozljede na radu i profesionalne bolesti ponovo u nadležnosti HZZO-a

rrif - 1.2011, str. 247

Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora

rrif - 1.2011, str. 252

Gospodarska kretanja u Hrvatskoj i EU

rrif - 1.2011, str. 255

Može li se euro više spasiti

rrif - 1.2011, str. 261

Novi propisi

rrif - 1.2011, str. 265

Vijesti iz RRiF Visoke škole

rrif - 1.2011, str. 270

Stručne informacije

rrif - 1.2011, str. 272

Plaćanje gotovinom bez ograničenja

rrif - 1.2011, str. 274
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)