RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Računovodstvene politike trgovačkih društava

rrif - 4.2007, str. 17

Računovodstveni i porezni položaj društva u likvidaciji

rrif - 4.2007, str. 32

Utvrđivanje normativa utroška namirnica i pića u hotelijerstvu

rrif - 4.2007, str. 41

Računovodstveno evidentiranje transakcija u stranoj valuti prema revidiranom MRS-u 21

rrif - 4.2007, str. 59

Kalkulacija troškova u graditeljskoj djelatnosti

rrif - 4.2007, str. 66

Računovodstvo nedovršene proizvodnje u drvnoj industriji

rrif - 4.2007, str. 73

Posebnosti poslovanja u inozemstvu za 2006.

rrif - 4.2007, str. 77

Tromjesečni statistički izvještaji u 2007. (za I. – III. predaje se FINA-i do 20. travnja 2007.)

rrif - 4.2007, str. 88

Čuvanje dokumenata, poslovnih knjiga i financijskih izvještaja

rrif - 4.2007, str. 89

Mogu li udruge obavljati ugostiteljsku djelatnost

rrif - 4.2007, str. 90

Nabava dugotrajne imovine

rrif - 4.2007, str. 93

Valutna klauzula i kupnja udjela u trgovačkom društvu

rrif - 4.2007, str. 95

Metode za revidiranje računalne obrade podataka

rrif - 4.2007, str. 97

Međunarodni standardi financijskog izvještavanja za mala i srednje velika društva - poziv za raspravu

rrif - 4.2007, str. 101

Nova pravila za dokumentarne akreditive UCP 600

rrif - 4.2007, str. 103

Postupak predaje i obrada PD obrasca za 2006.

rrif - 4.2007, str. 108

Temeljni uvjeti za priznavanje pretporeza za obveznike koji izdaju R-1 račune

rrif - 4.2007, str. 113

Slobodna ocjena dokaza u poreznom postupku

rrif - 4.2007, str. 124

Porezni položaj stranih osoba u BiH

rrif - 4.2007, str. 130

PDV u pristupu unutarnjem tržištu EU (3. dio)

rrif - 4.2007, str. 134

Posebnosti priznavanja pretporeza kod obrtnika - dohodaša

rrif - 4.2007, str. 139

Evidentiranje gubitka brašna u knjizi KEUB

rrif - 4.2007, str. 142

Privremeni uvoz

rrif - 4.2007, str. 143

Obveze s više dužnika i vjerovnika (pluralističke obveze)

rrif - 4.2007, str. 151

Ostvarivanje prava na mirovinu i određivanje mirovine

rrif - 4.2007, str. 161

Radni odnosi kroz sudsku praksu - izbor za radničko vijeće

rrif - 4.2007, str. 165

Poduzetnička plaća i obavljanje obrtničke djelatnosti uz radni odnos

rrif - 4.2007, str. 167

Naknada plaće na teret centra za socijalnu skrb

rrif - 4.2007, str. 174

Novi propisi

rrif - 4.2007, str. 182

Stručne obavijesti

rrif - 4.2007, str. 184
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)