RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Domoljublje

rrif - 4.2006, str. 13

Konsolidcija financijskih izvješća

rrif - 4.2006, str. 15

Posebnosti poslovanja u inozemstvu za 2005.

rrif - 4.2006, str. 27

Uporaba dobitka i pokriće bilančnog gubitka za 2005.

rrif - 4.2006, str. 37

Financijsko izvještavanje – zašto i kome?

rrif - 4.2006, str. 48

Smanjenje troškova u proizvodnim tvrtkama

rrif - 4.2006, str. 51

Tromjesečni statistički izvještaji u 2006. (za I. - III. predaje se FINA-i do 20. travnja 2006.)

rrif - 4.2006, str. 58

Neprofitne organizacije, hoće li vas revidirati Državni ured za reviziju?

rrif - 4.2006, str. 59

Prihodi od prodaje dugotrajne nefinancijske imovine, ako je ugovorena valutna klauzula, te prijeboj između potraživanja za najamninu i obveze

rrif - 4.2006, str. 65

Revizija zaliha

rrif - 4.2006, str. 68

Novosti iz Odbora za međunarodne računovodstvene standarde

rrif - 4.2006, str. 78

Faktoring – alternativno financiranje (II. dio)

rrif - 4.2006, str. 80

Anatocizam i anuiteti

rrif - 4.2006, str. 84

Popis obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi

rrif - 4.2006, str. 88

Nastanak porezne obveze poreza na promet nekretnina

rrif - 4.2006, str. 92

Obračun PDV-a za porezna razdoblja 2006. u svjetlu povratne naknade za ambalažu

rrif - 4.2006, str. 97

Prokazna izjava i prokazni popis imovine u poreznom ovršnom postupku

rrif - 4.2006, str. 100

Tumačenja Ministarstva financija iz materijalno-financijskog poslovanja

rrif - 4.2006, str. 103

Odgovori na pitanja

rrif - 4.2006, str. 109

Dostavljanje podataka Agenciji za zaštitu osobnih podataka

rrif - 4.2006, str. 113

Najnovija uputa za postupanje s ambalažom

rrif - 4.2006, str. 118

Plaćanje i naplata u stranoj gotovini

rrif - 4.2006, str. 119

Ovlašteni mjenjači, ne propustite pribaviti licenciju

rrif - 4.2006, str. 125

Valuta isplate dnevnica za službena putovanja u inozemstvo

rrif - 4.2006, str. 130

Izmjene u statističkom istraživanju o izravnim i ostalim vlasničkim ulaganjima

rrif - 4.2006, str. 132

Novi pristup mjerenju i vrednovanju kreditnog rizika banaka (II. dio)

rrif - 4.2006, str. 138

Statistička metodologija o plaćama i cijenama s podatcima za plaće – od 1945. do 2005.

rrif - 4.2006, str. 143

Protuzakonito poslovanje – kazneno djelo pronevjere

rrif - 4.2006, str. 150

Prijava – promjena podataka o utvrđenom stažu osiguranja i osnovici – tiskanica MPP

rrif - 4.2006, str. 157

Primitci u naravi s osnove uporabe službenih vozila za privatne potrebe

rrif - 4.2006, str. 162

Primjena proširenih kolektivnih ugovora u vezi s obračunom plaće

rrif - 4.2006, str. 171

Novi propisi

rrif - 4.2006, str. 179

Stručne obavijesti

rrif - 4.2006, str. 180

Objava rezultata poslovanja

rrif - 4.2006, str. 212

Financijski izvještaji za prvo tromjesečje 2006.

rrif - 4.2006, str. 1

Najčešće pogreške u statističkoj obradi financijskih izvještaja

rrif - 4.2006, str. 8

Različiti oblici nadzora nad proračunskim sredstvima

rrif - 4.2006, str. 9

Proračunskim korisnicima državnog proračuna zatvaraju se računi u poslovnim bankama

rrif - 4.2006, str. 14

Izuzeća od primjene Zakona o javnoj nabavi

rrif - 4.2006, str. 18

Ustrojavanje i izbor poglavarstva u općinama/gradovima do 3.000 stanovnika

rrif - 4.2006, str. 23

Plaće i materijalna prava radnika kod korisnika proračuna u 2006. te njihovo statističko praćenje

rrif - 4.2006, str. 31

Godišnji obračun proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

rrif - 4.2006, str. 34

Povrati plaćenoga PDV-a u 2006.

rrif - 4.2006, str. 37
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)