RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Uvodnik

rrif - 3.2005, str. 13

Računovodstvene posebnosti proizišle iz ZoPD-a

rrif - 3.2005, str. 15

Obračunavnje stipendija i zarada učenika i studenata

rrif - 3.2005, str. 22

Godišnji financijski izvještaj (GFI) za 2004. za FINA-u

rrif - 3.2005, str. 27

Izvješće o novčanim tijekovima

rrif - 3.2005, str. 41

Posebnosti godišnjeg obračuna

rrif - 3.2005, str. 47

Godišnji obračun proizvdnje - zalihe i rashodi

rrif - 3.2005, str. 57

Posebnosti godišnjeg obračuna u poljoprivredi

rrif - 3.2005, str. 66

Godišnji obračun o hotelijerskoj i ugostiteljskoj djelatnosti

rrif - 3.2005, str. 73

Godišnji obračun poduzetnika graditeljskih aktivnosti

rrif - 3.2005, str. 83

Analiza poslovanja temeljem godišnjih financijskih izvješća

rrif - 3.2005, str. 91

Otpust duga i stjecanje vlasničkih udjela

rrif - 3.2005, str. 101

Novosti iz međunarodnog računovodstva

rrif - 3.2005, str. 104

Kako se utvrđuje cijena kredita

rrif - 3.2005, str. 106

Novi garancijski programi HAMAG-a za poduzetnike

rrif - 3.2005, str. 112

Dostava podataka o imovini za utvrđivanje općinskih ili gradskih poreza do 31. ožujka 2005.

rrif - 3.2005, str. 114

Carinski postupak unutarnje proizvodnje

rrif - 3.2005, str. 115

Pojednostavnjen postupak privremenog uvoza i izvoza ambalaže

rrif - 3.2005, str. 120

Slobodne zone - devizni aspekt poslovanja

rrif - 3.2005, str. 122

Posredna izravna ulaganja kao dio statističkog izvješća o izravnim i ostalim vlasničkim ulaganjima

rrif - 3.2005, str. 126

Ekonomski kapital - izloženost banaka riziku

rrif - 3.2005, str. 131

Radni sporovi u sudskoj praksi

rrif - 3.2005, str. 138

Hrvatska ekonomska misao

rrif - 3.2005, str. 139

Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"

rrif - 3.2005, str. 143

Novi propisi

rrif - 3.2005, str. 144

Poslovne obavijesti

rrif - 3.2005, str. 146

Objava rezultata poslovanja

rrif - 3.2005, str. 169
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)