RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Hipokrizija

rrif - 10.2003, str. 11

Kad računovođe pođu u zatvor

rrif - 10.2003, str. 13

Devetomjesečni statistički izvještaji

rrif - 10.2003, str. 28

Knjiženje okvirnog kredita na računu u banci

rrif - 10.2003, str. 36

Računovodstvo virtualnih organizacija

rrif - 10.2003, str. 38

Upravljanje financijskim rizicima - evidentiranje i izvješćivanje

rrif - 10.2003, str. 46

Računovodstvene informacije o profitabilnosti proizvoda temeljene na kontribuciji

rrif - 10.2003, str. 56

Korporativno financijsko izvješćivanje Europske unije - potvrđivanje MRS-ova

rrif - 10.2003, str. 62

Knjiženje ulaganja, rashoda i primitaka u proračunskom računovodstvu

rrif - 10.2003, str. 64

Novosti iz Odbora za međunarodne računovodstvene standarde

rrif - 10.2003, str. 70

Otkud točno dolazi profit računovodstveno-revizorskim tvrtkama?

rrif - 10.2003, str. 71

Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije

rrif - 10.2003, str. 72

Rejting kao suvremeni instrument ocjene boniteta

rrif - 10.2003, str. 74

Prognoziranje naplate potraživanja u trgovačkom društvu

rrif - 10.2003, str. 80

Poslovno planiranje (predviđanje) uporabom regresijske analize

rrif - 10.2003, str. 85

Dokazivanje sposobnosti u postupku javne nabave

rrif - 10.2003, str. 89

Porezne pogodnosti u 2003. za trgovačka društva

rrif - 10.2003, str. 92

Plaćanje PDV-a kod nenaplaćenih izvoznih isporuka

rrif - 10.2003, str. 101

Porezne olakšice obrtnika i fizičkih osoba u 2003. godini

rrif - 10.2003, str. 102

Odgovori na pitanja iz prakse (III.)

rrif - 10.2003, str. 105

Postupak privremenog uvoza i izvoza robe na ATA karnet

rrif - 10.2003, str. 109

Novosti u ugostiteljskoj djelatnosti

rrif - 10.2003, str. 112

Poslovi s vrijednosnim papirima i udjelima u investicijskim fondovima

rrif - 10.2003, str. 114

Plaćanje i naplata u devizama u zemlji te u kunskoj i stranoj gotovini i čekovima

rrif - 10.2003, str. 117

Agenda 2010 - reforma gospodarskog i socijalnog sustava Njemačke

rrif - 10.2003, str. 122

Novosti u stečajnom postupku

rrif - 10.2003, str. 126

Naknade plaća za bolovanje i porodni dopust

rrif - 10.2003, str. 135

Izvješća o plaćama i drugim primitcima prema novom Pravilniku o porezu na dohodak

rrif - 10.2003, str. 146

Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"

rrif - 10.2003, str. 157

Novi propisi

rrif - 10.2003, str. 159

Poslovne obavijesti

rrif - 10.2003, str. 162

Objava rezultata poslovanja

rrif - 10.2003, str. 188
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)