RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Privatizacija trgovačkih društava - postupak, sudionici i ključna pitanja (Izvješće sa savjetovanja održanog u Zagrebu 14. veljače 2001.)

rrif - 3.2001, str. 3

Godišnji statistički izvještaj za 2000. poduzetnici predaju do 31. III. 2001.

rrif - 3.2001, str. 5

Posebnosti izrade godišnjeg obračuna u trgovačkoj djelatnosti

rrif - 3.2001, str. 12

Posebnosti godišnjeg obračuna građevinskih poduzetnika

rrif - 3.2001, str. 22

Godišnji obračun u hotelijerskoj i ugostiteljskoj djelatnosti

rrif - 3.2001, str. 30

Posebnosti godišnjeg obračuna u servisnoj i remontnoj djelatnosti

rrif - 3.2001, str. 40

Izvješće o novčanim tijekovima - indirektna metoda

rrif - 3.2001, str. 46

Radni nalog u obračunu poslovanja

rrif - 3.2001, str. 56

Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije

rrif - 3.2001, str. 63

Analiza financijskih izvješća - novi postupci

rrif - 3.2001, str. 66

Postupak naplate mjenice u Zavodu za platni promet

rrif - 3.2001, str. 73

Novi naputak za isplatu s jedinstvenog računa riznice

rrif - 3.2001, str. 78

Porezno savjetništvo i u Hrvatskoj

rrif - 3.2001, str. 83

Kontrola koju provodi Porezna uprava pri zaprimanju i obradi godišnjih poreznih prijava (Obrazac DOH i PDV-K) za 2000.

rrif - 3.2001, str. 87

Primjeri obračunavanja poreza po odbitku

rrif - 3.2001, str. 92

Porezni položaj obrtničkih djelatnosti prema novim poreznim zakonima

rrif - 3.2001, str. 94

Sustav cijena i kontrola cijena u Republici Hrvatskoj

rrif - 3.2001, str. 101

Ugovor o djelu

rrif - 3.2001, str. 107

Karnet TIR u carinskim postupcima pri međunarodnom cestovnom prometu

rrif - 3.2001, str. 109

Privremeni uvoz robe

rrif - 3.2001, str. 112

Kreditno poslovanje domaćih osoba s inozemstvom

rrif - 3.2001, str. 116

Tajno društvo

rrif - 3.2001, str. 127

Valorizacija nadoknade plaće zbog bolovanja

rrif - 3.2001, str. 134

Poslovi s posebnim uvjetima rada

rrif - 3.2001, str. 139

Statistički izvještaj o isplatama plaća i naknada materijalnih prava zaposlenika (obrasci SPL i TMP)

rrif - 3.2001, str. 143

Vještine i tehnike intervjuiranja kandidata za novo zapošljavanje

rrif - 3.2001, str. 145

Novi propisi

rrif - 3.2001, str. 152

Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"

rrif - 3.2001, str. 153

Prikaz knjige

rrif - 3.2001, str. 153

Aktualno iz gospodarstva

rrif - 3.2001, str. 154

Vijesti iz Europske unije

rrif - 3.2001, str. 155

Gospodarska statistika

rrif - 3.2001, str. 159

Zaštitna kamata na razlike po godišnjoj prijavi (PD) za 2000.

rrif - 3.2001, str. 165

Objava rezultata poslovanja

rrif - 3.2001, str. 177
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)