RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Vremenski i realni redosljed plaćanja kod ZAP-a

rrif - 6.1999, str. 3

Primjena trasitne mjenice u praksi

rrif - 6.1999, str. 5

Obračun primjene valutne klauzule u poslovanju

rrif - 6.1999, str. 14

Računovodstvo trgovanja vlastitim nekretninama

rrif - 6.1999, str. 20

Oporezivanje premija osiguranja

rrif - 6.1999, str. 35

Mjenično jamstvo (aval) i protestiranje mjenica

rrif - 6.1999, str. 38

Mogućnosti i ograničenja u plaćanjima između poduzetnika

rrif - 6.1999, str. 44

Stvaranje uvjeta za održavanje optimalnne solventnosti poduzeća

rrif - 6.1999, str. 47

Prikupljanje dodatnog kapitala izdavanjem obveznica

rrif - 6.1999, str. 52

Prijedlog smjernice EU o sprječavanju zakašnjelog plaćanja i hrvatska stvarnost

rrif - 6.1999, str. 59

Sadržaj poslovnih papira trgovačkih društava

rrif - 6.1999, str. 63

Kako utvrditi dohodak kod otuđenja obrtničke djelatnosti iza kojeg se nastavlja poslovanje

rrif - 6.1999, str. 67

Poslovanje fizičkih osoba, ugostitelja i hotelijera u sustavu PDV-a

rrif - 6.1999, str. 70

Konvencija o privremenom uvozu - Istambulska konvencija

rrif - 6.1999, str. 81

Rokovi čuvanja nadzorne knjige i devizne dokumentacije

rrif - 6.1999, str. 86

Radnopravni položaj čl. uprave trg. dr. - aktualne dvojbe nakon izmjena i dopuna Zakona o trg. dr.

rrif - 6.1999, str. 88

Usklađivanje doplatka za djecu i cenzura prihoda kao uvjeta za stjecanje prava u 1999. godini.

rrif - 6.1999, str. 92

Kako treba utvrditi naknade za bolovanje koje se ispla .na teret Hrv. zav. za zdr.. os. pos. 1.6.99.

rrif - 6.1999, str. 95

Upravljanje konfliktnim situacijama u poduzeću

rrif - 6.1999, str. 101

Izravni marketing

rrif - 6.1999, str. 104

Uspješnost postimplementacijske revizije informacijskog sustava

rrif - 6.1999, str. 107

"Međunarodni marketing"

rrif - 6.1999, str. 112

Novi propisi

rrif - 6.1999, str. 113

Vijesti iz udruge "Hrvatskih računovođa"

rrif - 6.1999, str. 117

Aktualno iz gospodarstva

rrif - 6.1999, str. 120

Zanimljivosti iz svjeta

rrif - 6.1999, str. 122

Gospodarska statistika

rrif - 6.1999, str. 125

Financijski pokazatelj

rrif - 6.1999, str. 136

Pregled naknada, potpora i nagrada, plaća, osobnih odbitaka i stopa poreza i prireza na dohodak

rrif - 6.1999, str. 138

Podsjetnik za zakonska plaćanje i obveze u lipnju 1999.

rrif - 6.1999, str. 143

Pregled eskontnih stopa i zateznih kamata u 1999.

rrif - 6.1999, str. 143

Pregled eskontnih stopa i zateznih kamata u 1999.

rrif - 6.1999, str. 145

Konformni koeficijent zateznih kamata za lipanj 1999.

rrif - 6.1999, str. 146

Izračunavanje kamata i kamatnih koeficijenata po konformnoj metodi

rrif - 6.1999, str. 146

Pregled kamatnih stopa na kredite pravnim osobama (primjenjivo u svibnju 1999.)

rrif - 6.1999, str. 147

Kamatne stope na oročene kunske uloge građana (primjenjivo u svibnju 1999.)

rrif - 6.1999, str. 148

Pregled srednjih tečaja nekih valuta na tečajnici HNB od 30. IV. 1999. do 31. V. 1999.

rrif - 6.1999, str. 149

Komentar trgovanja na Zagrebačkoj burzi od 1. V. do 28. V. 1999.

rrif - 6.1999, str. 149

Contents

rrif - 6.1999, str. 153

Summaries

rrif - 6.1999, str. 154
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)