RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Novi zakoni – srpanj 2019. godine

pip - 9.2019, str. 3

Novi zakoni u vodno-komunalnom gospodarstvu

pip - 9.2019, str. 9

Obveznost i izvršenje upravnosudskih presuda

pip - 9.2019, str. 14

Pregled novog Zakona o sustavu državne uprave

pip - 9.2019, str. 17

Naknada troškova upravnog spora

pip - 9.2019, str. 26

Boravak i rad državljana EU-a u skladu s novim propisom o državljanima država članica EGP-a i članovima njihovih obitelji

pip - 9.2019, str. 30

Utjecaj pojma radnika u praksi Suda EU-a na primjenu Zakona o radu (II. dio)

pip - 9.2019, str. 36

Pravne posljedice dužnikova zakašnjenja i neispunjenja ugovorne novčane obveze

pip - 9.2019, str. 43

Isporuka i stjecanje dobara unutar EU-a

pip - 9.2019, str. 51

Uporaba pečata u poreznom nadzoru

pip - 9.2019, str. 63

Ogledni postupak – novi institut u Noveli ZPP-a iz 2019. godine

pip - 9.2019, str. 70

Pravo na dom u slučaju bespravne gradnje

pip - 9.2019, str. 76

Zaštita pravnih učinaka skupštinskih odluka prema čl. 366.a Zakona o trgovačkim društvima

pip - 9.2019, str. 80

Slučaj Jurica protiv Republike Hrvatske

pip - 9.2019, str. 85

Zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju

pip - 9.2019, str. 89

Jezik u pravu

pip - 9.2019, str. 92

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

pip - 9.2019, str. 93

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 9.2019, str. 100

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo turizma

pip - 9.2019, str. 105

Domaća sudska praksa i stajališta

pip - 9.2019, str. 112

Inozemna sudska praksa i stajališta

pip - 9.2019, str. 133

Odgovori na pitanja pretplatnika

pip - 9.2019, str. 140
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)