RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Izmjene i dopune Općega poreznog zakona u 2016. godini

pip - 6.2016, str. 3

Utvrđivanje poreza na kuće za odmor za 2016. godinu

pip - 6.2016, str. 5

Uređenje nadomještanja suglasnosti Pravilnikom o načinu izbora arbitra i provođenju postupka arbitraže u postupcima nadomještanja suglasnosti

pip - 6.2016, str. 13

Aktualna pitanja kod sporazumnog prestanka ugovora o radu

pip - 6.2016, str. 18

Aktualno o radu na sezonskim poslovima u poljoprivredi

pip - 6.2016, str. 21

Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca u RH 2016. godinu

pip - 6.2016, str. 25

Emfiteuza u RH kao moguća perspektiva gospodarenja poljoprivrednim zemljištem (s usporednim prikazom)

pip - 6.2016, str. 31

Zatezne kamate – aktualnosti u pravnoj praksi

pip - 6.2016, str. 41

Nemogućnost personalne zakonske subrogacije na posrednog oštećenika

pip - 6.2016, str. 51

Novosti u europskim parničnim postupcima

pip - 6.2016, str. 54

Rasprava pred drugostupanjskim sudom

pip - 6.2016, str. 58

Vertikalni sporazumi i vertikalna ograničenja u online trgovini

pip - 6.2016, str. 63

Rokovi u upravnom postupku i povrat u prijašnje stanje

pip - 6.2016, str. 70

Obvezno mirovinsko osiguranje zaposlenih osoba

pip - 6.2016, str. 72

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

pip - 6.2016, str. 84

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 6.2016, str. 94

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

pip - 6.2016, str. 106

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo uprave

pip - 6.2016, str. 107

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo poljoprivrede

pip - 6.2016, str. 108

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

pip - 6.2016, str. 109

Domaća sudska praksa

pip - 6.2016, str. 110

Inozemna sudska praksa i stajališta

pip - 6.2016, str. 124

Odgovori na pitanja pretplatnika

pip - 6.2016, str. 132
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)