RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Izmjene poreznih propisa

pip - 1.2014, str. 3

Što donosi izmjena i dopuna Pravilnika o PDV-u u 2014.

pip - 1.2014, str. 10

Novela Zakona o nasljeđivanju iz 2013. – ošasna ostavina i jedinice lokalne samouprave

pip - 1.2014, str. 22

Prikaz novog Zakona o obrtu

pip - 1.2014, str. 29

Određivanje titulara „općenarodne“ imovine

pip - 1.2014, str. 36

Zabilježba pokretanja postupka pred sudom ili upravnim tijelom (II.)

pip - 1.2014, str. 39

Ugovor o pravu na vremenski ograničenu uporabu (timeshare),

pip - 1.2014, str. 47

Pregled Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (II.)

pip - 1.2014, str. 54

Osvrt na posljednje novele Zakona o sudskom registru

pip - 1.2014, str. 65

Preuzeta imovina u postupcima naplate tražbina

pip - 1.2014, str. 70

Dozvole za rad i boravak stranaca u RH za 2014.

pip - 1.2014, str. 77

Zakonski rokovi ispunjenja novčanih obveza iz trgovačkih ugovora u pravu Europske unije (II)

pip - 1.2014, str. 81

Domaća sudska praksa

pip - 1.2014, str. 119

Inozemna sudska praksa i stajališta

pip - 1.2014, str. 128

Pitanja i odgovori

pip - 1.2014, str. 134
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)