RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Zabilježba pokretanja postupka pred sudom ili upravnim tijelom (I.)

pip - 12.2013, str. 3

Prijeboj u ovršnom postupku

pip - 12.2013, str. 12

Darovanje i raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske

pip - 12.2013, str. 16

Aktualna pitanja načela i zaštite tvrtke trgovačkog društva

pip - 12.2013, str. 25

Prikaz Zakona o strateškim investicijskim projektima Republici Hrvatskoj

pip - 12.2013, str. 32

Aktualna pitanja poslovanja komunalnih službi (II.)

pip - 12.2013, str. 40

Pregled Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (I.)

pip - 12.2013, str. 46

Osnovna prava zbog ozljede na radu

pip - 12.2013, str. 55

Zakon o dadiljama – zakonsko i podzakonsko uređenje

pip - 12.2013, str. 60

Rad na daljinu (telework)

pip - 12.2013, str. 68

Preuzimanje mjera i obveza kao instrument u pravu tržišnog natjecanja

pip - 12.2013, str. 73

Zakonski rokovi ispunjenja novčanih obveza iz trgovačkih ugovora u pravu Europske unije (I.)

pip - 12.2013, str. 85

Domaća sudska praksa

pip - 12.2013, str. 114

Inozemna sudska praksa i stajališta

pip - 12.2013, str. 122

Pitanja i odgovori

pip - 12.2013, str. 129
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)