RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Rad upravnog odbora

pip - 7.2009, str. 3

Pravni položaj vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj

pip - 7.2009, str. 11

Lokalni izbori – izbori za općinske načelnike, gradonačelnike, župane i gradonačelnika Grada Zagreba

pip - 7.2009, str. 18

Povreda prava razmjernosti – komentar novije odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske

pip - 7.2009, str. 22

Je li „usmeni otkaz" ugovora o radu otkaz?

pip - 7.2009, str. 28

Zakonska zaštita „zviždača“

pip - 7.2009, str. 31

Prikaz Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji

pip - 7.2009, str. 35

Prejudicijelno djelovanje kaznene presude u parničnom postupku

pip - 7.2009, str. 46

Privremena mjera od donošenja do zabilježbe u zemljišnim knjigama

pip - 7.2009, str. 52

Prividni pravni posao

pip - 7.2009, str. 55

Investicijski fondovi u Republici Hrvatskoj

pip - 7.2009, str. 58

Prospekt investicijskog fonda

pip - 7.2009, str. 67

Najnovije izmjene Smjernice 2006/112/EU o PDV-u u dijelovima koji se odnose na izdavanje računa

pip - 7.2009, str. 83

Nova Direktiva 2008/48/EZ o ugovorima o potrošačkom kreditu (I.)

pip - 7.2009, str. 94
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)