RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Što donosi novi Zakon o obveznim odnosima

pip - 3.2005, str. 3

Promjena istovjetnosti zahtjeva za naknadu štete zbog gubitka zarade u vezi sa zastarijevanjem tražbine

pip - 3.2005, str. 15

Lex mercatoria u novome pravnom okruženju (II.)

pip - 3.2005, str. 18

Potrošački ugovori i zaštita potrošača

pip - 3.2005, str. 27

Novi Pomorski zakonik Republike Hrvatske - osnovne promjene u imovinskopravnim odnosima

pip - 3.2005, str. 32

Aktualna pitanja financijskog izvještavanja dioničkih društava - odgovornost revizora (II.)

pip - 3.2005, str. 35

Jezična (ne)primjerenost primjene izraza (ne)rezident

pip - 3.2005, str. 44

Strane osobe - stjecanje prava vlasništva na nekretninama i plaćanje poreza na promet nekretnina

pip - 3.2005, str. 45

Pregled stopa poreza na potrošnju i adresar područnih ureda PU

pip - 3.2005, str. 49

Prijevoz tereta u cestovnom prometu

pip - 3.2005, str. 75

Pojedinačno ažuriranje zemljišnoknjižnog stanja - parnica ili pojedinačan ispravni postupak (kritički osvrt na sudsku praksu)

pip - 3.2005, str. 79

Naknada štete zbog nezakonitoga otkaza ugovora o radu

pip - 3.2005, str. 87

Taksiranje u pravu intelektualnog vlasništva

pip - 3.2005, str. 88

Obveza uporabe komunalne usluge sakupljanja i odvoženja komunalnog otpada

pip - 3.2005, str. 93

Postupak odobravanja državnih potpora u EZ-u

pip - 3.2005, str. 95

Tekući i kapitalni transferi - odredbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju

pip - 3.2005, str. 99

Vijesti iz Europske unije

pip - 3.2005, str. 104

Pravo društava - društva kapitala

pip - 3.2005, str. 108

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

pip - 3.2005, str. 108

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove

pip - 3.2005, str. 112

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

pip - 3.2005, str. 114

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja

pip - 3.2005, str. 119

Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine

pip - 3.2005, str. 120

Ministarstvo pravosuđa

pip - 3.2005, str. 126

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

pip - 3.2005, str. 129

Obvezno pravo

pip - 3.2005, str. 132

Javno priopćavanje

pip - 3.2005, str. 133

Radno pravo

pip - 3.2005, str. 133

Pomorsko pravo

pip - 3.2005, str. 133

Stečajno pravo

pip - 3.2005, str. 134

Prekršajno pravo

pip - 3.2005, str. 135

Carine

pip - 3.2005, str. 138

Stvarno pravo

pip - 3.2005, str. 138

Upravno pravo

pip - 3.2005, str. 139

Porez na dodanu vrijednost

pip - 3.2005, str. 140

Upravno pravo

pip - 3.2005, str. 141

Građansko pravo

pip - 3.2005, str. 142

Radni odnosi

pip - 3.2005, str. 143

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 3.2005, str. 145

Odgovori na pitanja

pip - 3.2005, str. 150
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)