RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Neki pojavni oblici ortaštva-holding

pip - 4.2003, str. 3

Ugovori o distribuciji robe i usluga

pip - 4.2003, str. 6

Stjecanje prava vlasništva na nekretnini na temelju pravnog posla (II.)

pip - 4.2003, str. 12

Izmjene i dopune Zakona o najmu stanova

pip - 4.2003, str. 20

Tretman naknade predstavniku suvlasnika zgrade

pip - 4.2003, str. 23

Opseg odgovornosti člana društva s ograničenom odgovornošću za obveze društva

pip - 4.2003, str. 25

Novosti u carinskom zakonodavstvu - izmjene i dopune Carinskog zakona

pip - 4.2003, str. 30

Radni odnos člana uprave trgovačkog društva - DA ili NE?

pip - 4.2003, str. 36

Otkazni rok, otpremnina i mali poslodavci u svjetlu prijedloga izmjene i dopune Zakona o radu

pip - 4.2003, str. 39

Raspisivanje i provedba referenduma u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

pip - 4.2003, str. 44

Uz konačni prijedlog Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela

pip - 4.2003, str. 49

Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz osnovnog zdravstvenog osiguranja s osnove ozljede na radu i profesionalne bolesti

pip - 4.2003, str. 55

Ugovor o prodaji po uzorku ili modelu

pip - 4.2003, str. 59

Hrvatsko željezničko pravo i mjere prilagodbe pravu Europske unije prema planu provedbe sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju

pip - 4.2003, str. 63

Vijesti iz Europske unije

pip - 4.2003, str. 70

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

pip - 4.2003, str. 76

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

pip - 4.2003, str. 76

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak

pip - 4.2003, str. 80

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja

pip - 4.2003, str. 84

Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 4.2003, str. 89

Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave

pip - 4.2003, str. 93

Ministarstvo rada i socijalne skrbi

pip - 4.2003, str. 96

Ministarstvo gospodarstva

pip - 4.2003, str. 99

Ministarstvo turizma

pip - 4.2003, str. 99

Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo

pip - 4.2003, str. 101

Državni inspektorat

pip - 4.2003, str. 102

Obvezni odnosi

pip - 4.2003, str. 106

Radno pravo

pip - 4.2003, str. 107

Parnični postupak

pip - 4.2003, str. 107

Ovršni postupak

pip - 4.2003, str. 108

Stečaj

pip - 4.2003, str. 109

Pravo društava

pip - 4.2003, str. 109

Parnični postupak

pip - 4.2003, str. 110

Ovršni postupak

pip - 4.2003, str. 110

Stečaj

pip - 4.2003, str. 111

Zakon o računovodstvu

pip - 4.2003, str. 112

Zakon o porezu na dohodak

pip - 4.2003, str. 112

Zakon o porezu na dodanu vrijednost

pip - 4.2003, str. 113

Zakon o porezu na promet nekretnina

pip - 4.2003, str. 113

Pravilnik o korištenju bankovne garancije u carinskom postupku

pip - 4.2003, str. 115

Zakon o općem upravnom postupku

pip - 4.2003, str. 115

Trgovačko pravo

pip - 4.2003, str. 116

Porezno pravo

pip - 4.2003, str. 118

Stečajno pravo

pip - 4.2003, str. 118

Radno pravo

pip - 4.2003, str. 120

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 4.2003, str. 121

Odgovori na pitanja

pip - 4.2003, str. 127

Pregled novih propisa

pip - 4.2003, str. 132
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)