RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Korištenje godišnjeg odmora

Predmet: Poslodavac je koristeći svoje pravo i dužnost tužiteljici odredio kada može koristi godišnji odmor, pa kada je tužiteljica koristila preostale dane godišnjeg odmora onako kako je to odredio poslodavac u odlukama o godišnjem odmoru, ne može se smatrati da je tako postupajući počinila tešku povredu obveze iz radnog odnosa.

Broj presude: Revr 1142/12-2 od 19. prosinca 2012.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Poslodavac je koristeći svoje pravo i dužnost tužiteljici odredio kada može koristi godišnji odmor pa kada je tužiteljica koristila preostale dane godišnjeg odmora za ... u ... i godišnji odmor za ... u toj godini upravo onako kako je to odredio poslodavac u odlukama o godišnjem odmoru ne može se smatrati da je tužiteljica tako postupajući počinila tešku povredu obveze iz radnog odnosa.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
ZAKON O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU (1)