RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Javnobilježnički akt – klauzula ovršnosti

Predmet: Nema mjesta vođenju parničnog postupka ako su stranke sklopile ugovor u obliku javnobilježničkog akta ili solemnizirane privatne isprave koji sadrže klauzulu ovršnosti (klauzulu exequendi). U takvom slučaju vjerovnik može svoja prava ostvariti izravno u ovršnom postupku.

Broj presude: Gž-1594/19-2, od 10. travnja 2019.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Valja još reći kako tužiteljica nema pravni interes za vođenje parničnog postupka, u koji je ovršni postupak pokrenut na temelju vjerodostojne isprave prerastao, jer joj parnični postupak ne može polučiti veću pravnu zaštitu nego što je već ima, pa bi, nasuprot tome, parnični postupak mogao rezultirati ishođenjem još jedne ovršne ispravu kojom bi tužiteljica mogla naplatiti isto potraživanje.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)