RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Javno dobro

Predmet: Ako je nekretnina u katastru evidentirana i u zemljišnoj knjizi upisana kao javno dobro u općoj uporabi nositelj knjižnih prava kojem je brisan upisa prava vlasništva upisom javnog dobra može zahtijevati zaštitu svojih prava podnošenjem brisovne tužbe.

Broj presude: Gž-502/2016-2, od 13. rujna 2018.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Međutim okolnost da je određena nekretnina u katastru evidentirana i u zemljišnoj knjizi upisana kao javno dobro u općoj uporabi ne mora značiti da se doista radi o takvom statusu nekretnine ako se ona faktično ne koristi kao dobro u općoj uporabi. Prvostupanjski sud je utvrdio da čkbr. _____ uistinu nikada nije korištena kao javno dobro, dakle faktično nije niti imala svojstvo javnog dobra, a takva nekretnina, prema shvaćanju ovog suda drugog stupnja, može biti predmetom stjecanja prava vlasništva (tako i VSRH Revt 243/2011, Rev-537/1999).
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)