RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Izvršavanje prava vlasništva glede cijele stvari

Predmet: Nije li što drugo određeno, svaki suvlasnik smije izvršavati glede cijele stvari sve ovlasti koje ima kao nositelj dijela prava vlasništva bez suglasnosti ostalih suvlasnika, ako time ne vrijeđa prava ostalih suvlasnika.

Broj presude: Gž- 3167/11-2 od 2. studenoga 2012.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Odredbom čl. 164. st. 1. ZV-a propisano da pošteni posjednik tuđe stvari koju nema pravo posjedovati, mora je predati vlasniku ili osobi koju taj odredi, ali nije dužan dati naknadu za to što ju je upotrebljavao i od nje imao koristi primjerene onom pravu na posjed za koje je vjerovao da mu pripada, a ne treba ni naknaditi ono što je pritom oštećeno ili uništeno.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)