RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Izvanredni otkaz ugovora o radu

Predmet: Tužiteljica je neovlašteno trećoj osobi dostavila nedovršeni predmetni članak (bez ovlaštenja autora članka, bez ovlaštenja urednika novinarke koja je autor tog članka i bez ovlaštenja uredništva tuženika) te je time počinila osobito tešku povredu obveze iz radnog odnosa radi koje uz uvažavanje svih okolnosti interesa obiju ugovorenih stranaka, nastavak radnog odnosa nije moguć

Broj presude: Revr 331/2018-2, od 15. siječnja 2019.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

S obzirom na revizijske navode tužiteljice, ovdje je za ukazati da u konkretnom slučaju nisu povrijeđena prava tužiteljice kao novinarke jer je i tužiteljica kao novinarka bila dužna poštivati organizaciju svog poslodavca te je bila dužna suzdržavati se od iznošenja neistinitih i uvredljivih informacija o svom poslodavcu.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)