RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Izvanredni otkaz – savjetovanje s radničkim vijećem

Predmet: Uzevši u obzir činjenicu da se radničko vijeće o namjeri otkazivanja koju mu je dostavio poslodavac nije uopće očitovalo, to sama činjenica da je tuženik kao poslodavac donio odluku o otkazu prije isteka roka za očitovanje (zadnji dan isteka roka), ne čini odluku o otkazu nezakonitom.

Broj presude: Rev 3512/2019-2, od 10. rujna 2019.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

U odnosu na revizijski prigovor tužitelja da mu nije omogućeno iznošenje obrane, ovaj sud je suglasan sa zaključkom nižestupanjskih sudova da nije bilo opravdano očekivati od poslodavca da tužitelju omogući iznošenje svoje obrane kad je tužitelj u pisanoj izjavi od 4. srpnja 2013. priznao počinjenje osobito teške povrede obveze iz radnog odnosa. Sama činjenica da je tužitelj dan prije davanja izjave radio do 22 sata nema utjecaja na navedeni zaključak pa u tom smislu nije jasan taj dio revizijskog prigovora.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)