RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Isplata minimalne plaće

Predmet: Kako je razvidno da je radnik u određenom razdoblju bio na bolovanju, a kada se radniku isplaćuje naknada plaće, a ne minimalna plaća, te propust isplate naknade plaće nije propisan kao prekršaj, to je potrebno uvidom u odgovarajuću dokumentaciju utvrditi točno razdoblje u kojem je navedeni radnik radio, a u kojem je bio na bolovanju.

Broj presude: Gž-159/2018, od 14. ožujka 2018.

Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Naime, odredbama članka 10. stavka 1. i 2. Zakona o minimalnoj plaći propisano je kažnjavanje poslodavca, pravne osobe, te odgovorne osobe u pravnoj osobi, ako u propisanim rokovima radniku ne isplate minimalnu plaću u visini utvrđenoj odredbama ovoga Zakona, a kako je iz provedenog postupka razvidno da je radnik M. L. u određenom razdoblju bio na bolovanju, a kada se radniku isplaćuje naknada plaće, a ne minimalna plaća sukladno cit. Zakonu, te propust isplate naknade plaće nije propisan kao prekršaj, to je potrebno uvidom u odgovarajuću dokumentaciju utvrditi točno razdoblje u kojem je navedeni radnik radio, a u kojem je bio na bolovanju, a da bi se mogla utvrđivati odgovornost okrivljenika za neisplatu minimalne bruto plaće radnika sukladno cit. Zakonu, te u vezi s time potrebno je utvrditi za kritično razdoblje je li se radilo o neuručivanju obračuna dugovane a neisplaćene plaće ili neuručivanje obračuna dugovane a neisplaćene naknade plaće u odnosu na prekršaj iz članka 229. stavka 1. podstavka 34. i stavka 2. Zakona o radu.




Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.



Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)