RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Iseljenje ovršenika

Predmet: Kako ovršenici koriste predmetnu nekretninu na temelju sklopljenog pismenog kupoprodajnog ugovora koji su zaključili sa tadašnjim vlasnikom, to ovršenici raspolažu valjanim pisanim pravnim temeljem za korištenje predmetne nekretnine, slijedom čega nisu ispunjene zakonske pretpostavke za ispražnjenje i predaju nekretnine u posjed ovrhovoditelju kao kupcu.

Broj presude: Gž Ovr-107/2019-6, od 9. srpnja 2019.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Dakle, sukladno navedenoj zakonskoj odredbi, kupac nekretnine u ovršnom postupku može tražiti ispražnjenje i predaju u posjed kupljene nekretnine od strane drugih osoba, ali samo pod pretpostavkom da te osobe nemaju valjani pisani pravni temelj za korištenje nekretnine. U konkretnom slučaju nije sporno, a kako to proizlazi i iz Ugovora br. S4-A o kupoprodaji nekretnine od 22. studenoga 2007. (list 241-246 spisa), da su ovršenici kupili predmetnu nekretninu od Q. d.o.o. tj. ovršenika iz ovršnog postupka u kojem je prodana predmetna nekretnina ovrhovoditelju kao kupcu te da se na temelju tog ugovora nalaze u posjedu iste. 
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)