RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Građenje na tuđem zemljištu

Predmet: Kada je nekretnina bila u režimu društvenog vlasništva nije bilo prepreke stjecati pravo vlasništva građenjem zgrade na toj nekretnini za razdoblja važenja i sukladno pravnom pravilu 418. Općeg građanskog zakonika.

Broj presude: Rev-x 804/2018-2, od 16. srpnja 2019.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Sukladno takvom, već izraženom pravnom shvaćanju ovoga suda, revidentu je na postavljeno pitanje za odgovoriti: kada je nekretnina bila u režimu društvenog vlasništva nije bilo prepreke stjecati pravo vlasništva građenjem zgrade na toj nekretnini za razdoblja važenja i sukladno pravnom pravilu 418. Općeg građanskog zakonika (kako glasi: „Nasuprot, ako je tko gradio od svoje gradje na tudjem zemljištu, bez znanja i proti volji vlastnika, sgrada pripada vlastniku zemljišta. Pošteni gradilac može iskati naknadu troškovah potrebnih i koristnih; a s gradiocem nepoštenim postupa se kao s onim, koj bez naloga obavlja tuđe poslove. Ako je vlastnik zemljišta znao za gradjenje, pa ga nije odmah zabranio gradiocu poštenomu; ne može on iskati za zemljište nego obćenu cjenu.“), primjenjivog temeljem Zakona o načinu primjene pravnih propisa donesenih prije 6. travnja 1941. (Nar. nov., br. 73/91.) – ovisno o vremenu građenja.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)