RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Građenje na tuđem zemljištu

Predmet: Vlasnik zemljišta na kojem je bespravno izgrađena zgrada može, ako za to ima pravni interes, zahtijevati od bespravnog graditelja uspostavu prijašnjeg stanja, u kojem slučaju je graditelj ovlašten uzeti za sebe samo materijal koji je bio njegov.

Broj presude: Rev-1429/10-2 od 24.siječnja 2012.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Navedenim tvrdnjama tuženik nije doveo u pitanje zakonitost pobijane presude. Prema odredbi članka 152. ZVDSP-a, zgrada koju netko bez znanja i volje vlasnika zemljišta izgradi na tuđem zemljištu pripada vlasniku tog zemljišta pa vlasnik zemljišta može tražiti predaju u posjed zemljišta sa zgradom, ali može, ako za to ima pravnog interesa, zahtijevati uspostavu prijašnjeg stanja, pa će graditelj biti dužan po tom zahtjevu postupiti, ne tražeći nikakve naknade za to, ali je ovlašten sav materijal koji je bio njegov uzeti za sebe.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)