RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

ePorezna od 1. siječnja 2012.

Petak, 16.12.2011.

Od 1. siječnja 2012. propisana je obveza podnošenja poreznih prijava i drugih podatka bitnih za oporezivanje uporabom elektroničkih servisa PU u okviru sustava ePorezna. Obveza se odnosi na:

- porezne obveznike koji su razvrstani u srednje i velike poduzetnike prema odredbama Zakona o računovodstvu i

- sve obveznike PDV-a (bez obzira na veličinu poduzetnika) čija je godišnja vrijednost isporuka dobara i usluga veća od 800.000,00 kn.

U nastavku se daje obavijest PU o pripremnim radnjama radi podnošenja poreznih prijava, a opširnije o tome smo pisali u časopisu RRiF br. 9/11., str. 81.


 OBAVIJEST
o pripremnim radnjama radi podnošenja poreznih prijava
i drugih podnesaka elektroničkim prijenosom podataka

Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona (Narodne novine broj 18/11) od 1. siječnja 2012. godine, sve vrste poreznih prijava i izvješća koja podržava sustav elektroničkog servisa ePorezna, elektroničkim su putem obvezni podnositi Poreznoj upravi:

- srednji i veliki poduzetnici u smislu odredaba Zakona o računovodstvu (Narodne novine broj 109/07),
- obveznici poreza na dodanu vrijednost čija je godišnja vrijednost isporuka dobara i obavljenih usluga (oporezive i izvozne isporuke) veća od 800.000,00 kuna.

U smislu pozitivnih propisa o porezu na dohodak, od 1. siječnja 2012. godine, obvezni su podnositi podatke iz Obrasca IP elektroničkim putem:

- poslodavci ili isplatitelji plaće i mirovine koji imaju više od 100 radnika, umirovljenika i osoba koje ostvaruju primitke (plaću) iz članka 14. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine broj 177/04, 73/08 i 80/10).

Radi brže i jednostavnije prilagodbe sustavu elektroničke komunikacije s Poreznom upravom, ovim putem molimo porezne obveznike da pravovremeno pribave kvalificirani poslovni certifikat koji omogućava uporabu naprednog elektroničkog potpisa. Kvalificirani poslovni certifikat izdaje ovlaštena pravna osoba registrirana za izdavanje certifikata i elektroničke sustave te je neophodan radi potpisivanja poreznih prijava i drugih podnesaka koji se podnose elektroničkim prijenosom podataka.

U skladu s pozitivnim propisima koji uređuju uporabu elektroničkog potpisa, kako bi se porezne prijave i drugi podnesci u elektroničkom obliku mogli smatrati vlastoručno potpisanima od poreznog obveznika, moraju biti potpisani naprednim elektroničkim potpisom.

O pravovremenom pribavljanju kvalificiranih poslovnih certifikata izdanih od ovlaštene pravne osobe koji omogućavaju potpisivanje naprednim elektroničkim potpisom osobito moraju voditi računa oni porezni obveznici koji će od 1. siječnja 2012. godine biti obvezni porezne prijave i izvješća podnositi elektroničkim putem.

Korištenjem sustava elektroničkog sustava Porezne uprave ePorezna, porezni obveznici mogu brže i jednostavnije izvršavati svoje obveze u pogledu podnošenja poreznih prijava i izvješća u odnosu na podnošenje istih u papirnatom obliku:

- podnošenje obrasca poreza na dodanu vrijednost (ePDV), - podnošenje konačnog obračuna poreza na dodanu vrijednost (ePDV-K),
- podnošenje ID obrasca (eID),
- podnošenje IDD obrasca (eIDD),
- podnošenje prijave poreza na dobit (ePD),
- podnošenje obračuna spomeničke rente (eSR),
- podnošenje obračuna članarine turističke zajednice (eTZ).

U okviru sustava ePorezna porezni obveznici također imaju mogućnost korištenja slijedećih usluga:

- uvid u porezno-knjigovodstvenu karticu (ePKK),
- dostava IP obrasca na elektroničkom mediju,
- dostava ID-1 obrazaca na elektroničkom mediju,
- dostava podataka o porezno priznatim premijama osiguranja i
- dostava podataka o premijama dobrovoljnog mirovinskog osiguranja.


Lj.M.Ostale vijesti:

Nove potpore za očuvanje radnih mjesta za lipanj i dopunjeni kriteriji za pravo na potporu za svibanj
Petak, 29.05.2020.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 25.05.2020.
Smije li poslodavac isplatiti radniku plaću manju od primljene potpore i što s razlikom?
Četvrtak, 14.05.2020.
Novi broj PiP-a
Utorak, 12.05.2020.
NOVO – Webinari u organizaciji RRIF-a!
Ponedjeljak, 04.05.2020.
Od 1. svibnja uveden je zastoj (moratorij) s provedbom ovrhe na plaći
Nedjelja, 03.05.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Srijeda, 29.04.2020.
Proširena je primjena potpora u sustavu športa
Srijeda, 29.04.2020.
Uputa za poslodavce i radnike
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Uputa za pomorce u vezi porezne prijave za 2020.
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Mjere ograničavanja društvenog okupljanja, rada trgovina, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događa
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Radno vrijeme i način rada trgovina
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Obrazac OKFŠ za 2019. predaje se do 30.4.2020.
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Zastoj ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Petak, 24.04.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine – novi rok
Petak, 24.04.2020.
Promjene u proračunskom sustavu uvedene zbog koronavirusa
Srijeda, 22.04.2020.
Potpora za očuvanje radnih mjesta u sustavu športa
Ponedjeljak, 20.04.2020.
Od 18. travnja odgoda (moratorij) ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Nedjelja, 19.04.2020.
Očuvanje radnih mjesta u sportu
Subota, 18.04.2020.
Tko može tražiti povrat naknade od Fine za uslugu javne objave?
Petak, 17.04.2020.
[VIDEO] Donacije (darovanja) u slučaju potresa
Petak, 17.04.2020.
Za sada još nema odgode (moratorija) ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Četvrtak, 16.04.2020.
[VIDEO] Odgoda plaćanja dospjele obveze PDV-a prema Pravilniku o OPZ-u
Srijeda, 15.04.2020.
[VIDEO] Novi rokovi za podnošenje prijava PD-a i GFI-a
Utorak, 14.04.2020.
Novi broj PiP-a
Subota, 11.04.2020.
Ograničenja u proračunskom sustavu zbog koronavirusa
Petak, 10.04.2020.
[VIDEO] Obračun plaće u okolnostima izazvanim korona virusom
Petak, 10.04.2020.
Produljeni su rokovi za predaju financijskih izvještaja te prijave poreza na dobitak
Četvrtak, 09.04.2020.
Utvrđivanje obveze PDV-a prema novim pravilima
Četvrtak, 09.04.2020.
Igra s rokovima i računovođama
Srijeda, 08.04.2020.
Ugostitelji više ne primjenjuju „vanjske“ kolektivne ugovore
Srijeda, 08.04.2020.
„COVID-19 zajam za obrtna sredstva“ namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima
Utorak, 07.04.2020.
Promijenjeni su kriteriji za dobivanje potpore od HZZ-a
Utorak, 07.04.2020.
[VIDEO] Osiguranici u izolaciji
Utorak, 07.04.2020.
Računovodstveni servisi mogu izdavati propusnice u ime svojih klijenata
Nedjelja, 05.04.2020.
Rok za dodjelu potpore od 3.250,00/4.000,00 kn ipak je 7. 4. 2020. do ponoći
Subota, 04.04.2020.
[VIDEO] Novosti kod izdavanja propusnica za radnike - ePropusnice
Petak, 03.04.2020.
[VIDEO] Rad stranaca u RH - pitanja koja se javljaju za vrijeme proglašene epidemije
Petak, 03.04.2020.
Novosti u izdavanju propusnica radnicima
Četvrtak, 02.04.2020.
Potpora koju poslodavac isplaćuje radnicima zbog otklanjanja štete potresa ne smatra se plaćom
Četvrtak, 02.04.2020.
[VIDEO] Članovi uprave smanjenje troška plaće
Utorak, 31.03.2020.
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.
Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
Četvrtak, 26.03.2020.

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)