RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Porezni tretman praškova za bezalkoholna pića
  • vPoseban porez na plovila - čamac za koji je naknadno nabavljen motor snage 35 kW
  • Uništenje cigareta - povrat posebnog poreza i PDV-

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)