RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Obračun PDV-a na prijevozne usluge u međunarodnom prometu
  • Porezni položaj zdravstvenih usluga koje pruža trgovačko društvo - oporezivo PDV-om
  • Tko ima pravo na priznavanje pretporeza i povrat PDV-a temljem ustupa potraživanja

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)