RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Pravno jedinstvo nekretnine (čl. 2. ZZK-a)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)