RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 6.1999
  • Članak:Primjena trasitne mjenice u praksi
  • Stranica:5.
  • Autor/i:Franjo AMON, dipl. oec. i ovl. rev.
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)