RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Poslodavci koji zaposle osobu s invaliditetom mogu ostvariti poticaje u smislu povrata doprinosa za zdravstveno osiguranje i doprinosa za zapošljavanje. Plaće osoba s invaliditetom podliježu obvezi obračuna i plaćanja doprinosa na jednak način kao i za osobe bez utvrđenog invaliditeta, osim u slučaju obračuna plaće za osobe s utvrđenim statusom hrvatskog ratnog vojnog invalida.

  1. Uvodne pripomene
  2. Osobni odbitak osoba s invaliditetom
  3. Staž osiguranja s povećanim trajanjem osoba s invaliditetom
  4. Hrvatski ratni vojni invalidi (HRVI)
  5. Primitci osoba s invaliditetom i HRVI-a u mirovini

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)