RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Komplet godišnjih izvješća trgovačkog društva čine dvije vrste izvješća: financijska izvješća i izvješće o stanju društva.Zakon o trgovačkim društvima, utvrdio je obvezu uprave o izvješćivanju nadzornog odbora o pitanjima koja su bitna za poslovanje i stanje društva te podnošenja izvješća o stanju društva skupštini društva.U članku se opisuje postupak pripreme izvješća o stanju društva.

  1. Izvješćivanje u društvima kapitala
  2. Izvješće o stanju društva
  3. Ostala izvješća

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)