RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 3.2007
  • Članak:Prolazne stavke izvan PDV-a
  • Stranica:105.
  • Autor/i:Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec.

Sažetak:

Poduzetnici koji posluju u tuđe ime i za tuđi račun moraju voditi poslovne knjige u kojima se navode transferi. Obzirom na transfere takvi se poduzetnici ne smatraju ni vjerovnicima ni dužnicima.Često je pitanje: Je li nešto prolazna stavka i podliježe li porezu na dodanu vrijednost? Stoga je u ovom članku na najčešćim primjerima iz prakse pojašnjeno što se smatra prolaznim stavkama te kakav je njihov porezni i računovodstveni položaj.

  1. Što su prolazne stavke?
  2. Najčešći primjeri prolaznih stavki
  3. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)