RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Temeljni preduvjet uspješne realizacije investicijskih projekata je njihova postupna realizacija po unaprijed definiranim fazama u kojima je nužno izvršiti niz planiranih aktivnosti za čije je izvršenje potrebno osigurati optimalno, a u iznimnim slučajevima minimalno vrijeme. Izvršenje svake faze treba opsežno analizirati, ocijeniti i njezino izvršenje prihvatiti, vratiti na ponovno izvršavanje ili odbiti. Tek nakon prihvaćanja prethodne faze dopušteno je početi s radom na sljedećoj fazi. Prihvaćenu fazu može mijenjati samo tijelo koje ju je prihvatilo. Materijale za donošenje zaključaka i odluka priprema voditelj investicijskog projekta sa suradnicima.

 1. Uvodne napomene
 2. Sudionici, priprema i organizacija investicijskih projekata
 3. Tijek provedbe investicijskog projekta
 4. Priprema izvođenja radova
 5. Izvođenje radova
 6. Završna faza
 7. Planiranje troškova investicijskog projekta
 8. Sastavljanje izvješća o statusu projekta
 9. Zaključak
 10. Prilozi

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima (1)