RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U društvima proizvodne djelatnosti pridaje se posebna pozornost računovodstvenom evidentiranju gotovih proizvoda na zalihi. U tu svrhu je potrebno ustrojiti analitičku evidenciju gotovih proizvoda po artiklu, evidenciju na računu zalihe u financijskom knjigovodstvu, te provesti odgovarajuće obračune cijene proizvodnje, prodajne cijene i poreznih obveza vezanih za izlaz gotovih proizvoda iz skladišta. Za sve računovodstvene postupke potrebno je osigurati odgovarajuće knjigovodstvene isprave. U sadržaju članka obrađena je ova problematika i popraćena primjerima.

  1. Uvod
  2. Evidencija gotovih proizvoda u analitičkom knjigovodstvu i glavnoj knjizi
  3. Umjesto zaključka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)